04.3.2011 (LifeSiteNews.com) - Americké centrá pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC) Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku (NCHS) vydali tento týždeň štúdiu, že viac mladistvých a mladých dospelých si vybralo, že nechcú mať sex, a že počet tých, ktorí si vybrali abstinenciu sa od roku 2002 zvýšil.

Štúdie o sexuálnom správaní u mladých ľudí zisťujú úroveň sexuálnej aktivity, ale veľmi často nerozlišujú medzi druhmi sexu, čo vedie k zmiešaným dátam. Avšak výmer CDC testoval konkrétne rôzne typy sexuálnej aktivity.

Výsledky CDC, uznané odborníkmi ako najväčšie a najspoľahlivejšie výsledky o sexuálnom správaní ukazujú, že viac dospievajúcich a mladých dospelých upúšťa od všetkých typov sexu, vrátane orálneho a análneho.

Správa bola založená na rozhovoroch s 13 500 mužmi a ženy vo veku 15 až 44, vykonávaných v rokoch 2006 a 2008. Podľa údajov, takmer jedna tretina všetkých 15 - 24 - ročných tvrdila, že nikdy nemala akýmkoľvek druh sexuálneho kontaktu s inou osobou.

U žien 29 percent nemá žiadny sexuálny styk, oproti 22 percentám z roku 2002. U mužov to bolo 27 percent, tiež pokles z 22 percent.

„Myslím, že mnoho ľudí  si to mylne vykladá v tom zmysle, že nikdy nemali vaginálny sex. Ale toto je pohlavný styk akéhokoľvek druhu. Nemali orálny sex ani análny sex. Nemali nič," povedala Anjan Chandra, zdravotnícka pracovníčka NCHS a vedúca autorka štúdie.

 To dokazuje, povedala MSNBC, že mládež sa jednoducho nezdržiava pohlavného styku pričom by sa stále dopúšťala inej sexuálnej aktivity.

Štúdia tiež uvádza, že v mladistvom veku 15 až 19, 7 percent žien a 9 percent mužov uviedlo, že malo orálny sex, ale nie pohlavný styk.

Odborníci sa pozastavili nad tým, prečo sa sexuálna aktivita u mladých ľudí znižuje. Medzi názormi sú, že sa zvýšila výchova k abstinencii a sú zdôraznené alebo je väčšie povedomie o pohlavne prenosných chorobách. Niektorí tiež tvrdia, že v tejto vekovej skupine sa zdá pravdepodobné, že sú menej zapletení s drogami a sexom ako predchádzajúce generácie.

 Nedávna štúdia publikovaná v odbornom časopise Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine  (Archívy Pediatrie & Dorastové lekárstvo) o efektivite vzdelávania o abstinencii však naznačuje, že u len študentov, ktorí sa učia abstinencii - je v skutočnosti menej pravdepodobné, že sa budú angažovať v pohlavných aktivitách. Štúdia je jedna z prvých, ktorá prijíma, že len výchova k absencii naozaj funguje.

Štúdia sa zamerala na 6. a 7. ročník študentov vo centre Philadelphie po dobu dvoch rokov. Zistilo sa, že u študentov, ktorí sa zúčastnili abstinencie - jediného kurzu, bolo menej pravdepodobné, že mali sex v priebehu ďalších dvoch rokoch, než študenti, ktorí sa učili o bezpečnom sexe alebo kombinované programy.

Geoffrey Fong,  profesor zdravotnej psychológie na University Waterloo v Ontariu, ktorý je spoluautorom štúdie, povedal, že ich cieľom bolo vybrať náboženské aspekty z tejto štúdie. „Vybrali sme z nej náboženstvo. Program nehovoril, „mali by ste to urobiť.“ Bolo povedané, 'keď nechceš, tu je návod, ako sa tomu vyhnúť.“

„Študenti zúčastňujúci sa na programe sa naučili, ako sa vysporiadať s tlakmi zo strany rovesníkov mať sex.“

„Mladí ľudia chcú byť oprávnení robiť rozhodnutia v súvislosti s ich životmi," povedal Dr Fong. „Ak nechcú mať sex, mali by mať tie druhy sociálnych zručností ako hovoriť so svojim partnerom o nemaní sexu."