Londýn, 19. apríl, 2011 (LifeSiteNews.com) - National Research Ethics Service (NRES) vo Veľkej Británii schválil podávanie liekov zabraňujúcich puberte. Lieky sa majú podávať 12-ročným deťom, o ktorých sa predpokladá, že trpia poruchou rodovej identity (Gender Identity Disorder - GID). The Tavistock and Portman NHS Trust v Londýne chce ponúkať tieto lieky deťom, aby sa u nich oneskoril nástup puberty. Vychádza z teórie, že toto oneskorenie im umožní urobiť včas „rozhodnutie” ohľadom svojho pohlavia.

Riaditeľka kliniky Tavistock and Portman mental health, doktorka Polly Carmichaelová, sa pre médiá vyjadrila: „Toto oneskorenie nám dáva možnosť spoznať, že určite robia správne rozhodnutie. Avšak ako profesionáli to potrebujeme skúmať v dlhom časovom období, aby sme si boli istí, že táto liečba bude bezpečná.”

Výskum, ktorý je financovaný National Health Service, zamýšľa podávať lieky 12-ročným deťom a tínedžerom. Tento výskum spoločne vedie Tavistock and Portman clinic a University College London Hospital.

Porucha rodovej identity (GID) je diagnóza, ktorá sa nachádza v knihe Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4. vydanie). Americká psychiatrická asociácia (American Psychiatric Association - APA) hovorí, že GID je prítomná u pacienta vtedy, keď sa objavuje dlhotrvajúce a silné stotožňovanie sa s druhým pohlavím, dlhotrvajúci nepokoj ohľadom vlastného pohlavia alebo pocit nesúladu s rolou svojho pohlavia.

Často odporúčaná „liečba” pre pacienta s touto diagnózou je terapia pre zmenu pohlavia alebo zmena pohlavia. Tá môže zahŕňať hormonálnu terapiu a/alebo chirurgický zákrok. Lieky zabraňujúce prepuknutiu puberty brzdia rast a vývin pohlavných čŕt. Zástancovia liečby hovoria, že znížením potreby chirurgického zákroku by sa malo dieťa nakoniec rozhodnúť pre zmenu.

Až do tohto rozhodnutia NRES mali anglickí lekári právne zamedzované podávať tieto lieky pacientovi mladšiemu ako 16 rokov.

Anthony Ozimic, expert na bioetiku pre pro-life skupinu Spoločnosť pre ochranu nenarodených det, sídliacu vo Veľkej Británií, to komentoval takto: „Táto procedúra sa zdá byť v rozpore so základným princípom morálky medicíny, konkrétne že účelom medicíny je liečba chorôb.”

Ozimic povedal pre LifeSiteNews: „Okrem toho, úmyselné blokovanie puberty chemickým prostriedkom je analogická sterilizácia, čo je nemorálna manipulácia s ľudským telom. Táto procedúra a každé iné s tým súvisiace zľahčovanie operácií zmeny pohlavia sa zdá byť v rozpore s vrodeným pohlavím jednotlivca.”

„Pohlavní teoretici” a homosexuálni aktivisti pracovali desaťročia na tom, aby zaradili a rozvinuli diagnózy ako GID a rodová dysfória do medzinárodnej lekárskej literatúry, pretože podporujú myšlienku, že pohlavie a biologické pohlavie nie sú synonymá. Pohlavná teória, niekedy v akademických kruhoch nazývaná aj „Bizarná teória”, tvrdí, že pohlavie je povoľné chápanie, ktoré  môže byť zvolené v neskorších životných štádiách. Zároveň však tvrdí aj to, že homosexualita je prirodzene nemenný stav, ktorý nemôže byť pozmenený liečbou. Tradičné predstavy o mužskosti a ženskosti sú v tejto teórii zavrhované ako kultúrne nanútené stereotypy pohlavnej roly.

Doktor Jeffrey Satinover, psychiater a fyzik, ktorý pracoval, aby odhalil pravú podstatu týchto pohlavných teórií, napísal dokument opisujúci úmyselné preniknutie homosexualistických aktivistov do psychiatrickej komunity v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Jeho vyčerpávajúca analýza má názov The Trojan Couch: Ako združenia duševného zdravia dávajú súhlas s tým, aby lekárska diagnostika, vedecký výskum a právna veda boli postupne podkopávané pre politické ciele ich homosexualistickými časťami. Satinover hovorí, že oveľa viac ako vec nápravy, je homosexualita záležitosť, z ktorej mladý človek prirodzene vyrastie, pokiaľ nie je vystavený vonkajším faktorom a spoločenskému prostrediu, v ktorých je homosexualita podporovaná.

„Paradoxne,” poznamenáva Satinover, „toto spoločenské prostredie je rodinné nastavenie a kultúra vytváraná okrem iného rozhodnutiami presadzovanými Justíciami Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, ktoré zastupujú prekrútené vedecké dôkazy, ktoré im poskytujú Americká psychiatrická asociácia, Americké združenie psychológov (American Psychological Association) a Národná asociácia sociálnych pracovníkov (National Association of Social Workers).”