baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Agentúra OSN podporuje ZVRÁTENÚ SEXUÁLNU VÝCHOVU UŽ OD NARODENIA

DÁTUM ZDROJA: 
04. Nov 2010

USA, NEW YORK, november 2010 (C-FAM) – „Nikdy nie je príliš skoro začať hovoriť deťom o sexuálnych záležitostiach,“ hovoria nové smernice vydané výborom OSN pre výchovu, vedu a kultúru.

Organizácia UNESCO, ktorá bola pre svoju niekdajšiu nezávislosť a celistvosť vysoko rešpektovaná, sa teraz spolčila s Výborom sexuálnej informovanosti a vzdelávania  Spojených štátov (SIECUS), vzdelávacím ramenom kontroverzného Kinseyho inštitútu.

Nové smernice o sexuálnej výchove, ktoré prijalo UNESCO v septembri, zaplavili silné vlny kritiky. Otvorene totiž propagujú legálne potraty a masturbáciu, a to už pre päťročne deti.  Intenzita námietok prinútila agentúru stiahnuť smernice, no nie nadlho. V decembri ich chcú potichu vydať opäť.

UNESCO priznáva, že jedným z hlavných autorov ich sexuálnych smerníc je bývalý riaditeľ SIECUS.V novej správe OSN o právach vo vzdelávaní sa tieto smernice považujú za smerodajný model sexuálnej výchovy primeranej veku dieťaťa. Správu však ostro odsúdili aj členovia OSN.

V revidovaných smerniciach odstránilo UNESCO niektoré z najvýslovnejších vyjadrení, avšak zachovalo dodatok s tzv. „hlavnými zásadami“, ktorý zahŕňa osnovy sexuálnej výchovy pre deti od narodenia do veku piatich rokov.

Osnovy sú inšpirované Kinseyho učením - prikazujú rodičom, aby deťom zabezpečili anatomicky správne bábiky na hranie, oboznámili ich o rozmanitých sexuálnych vzťahoch, a aby podporovali masturbáciu.

„Ak sa dieťa dotýka svojich genitálií v súkromí, ignorujte takéto správanie,“  navrhujú osnovy.

Pokiaľ ide o pohlavnú identitu a sexuálnu orientáciu, osnovy varujú, že rodičia, ktorí trvajú na posilňovaní tradičných rodových identít budú brzdiť vývoj svojich detí.

„Zmätok v týchto otázkach a strach z homosexuality (homofóbia) spôsobuje, že mnoho rodičov a ďalších dospelých obmedzuje dievčatá a chlapcov v ich sebavyjadrení.“ 

Jeden model učebného plán upozorňuje inštruktorov, aby sa vyhli moralizovaniu, pretože v otázkach hodnôt neexistuje správne a nesprávne. V inej osnove autori poznamenávajú, že existuje rozpor medzi náboženskými prístupmi a prístupmi založenými na právach.

Ďalší učebný plán skúma ranný sexuálny vývoj – podľa neho deti od narodenia do veku dvoch rokov môžu "zakúsiť genitálne potešenie", a okolo tretieho roku života môžu začať so sexuálnymi hrami.

Neslávny sexuológ Alfred Kinsey založil svoj inštitút na univerzite v Indiane.  V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch minulého storočia dosiahol Kinsey pre svoju prácu o dokumentovaní ľudského sexuálneho správania význačné postavenie. Jeho kritici poukazovali na výskum, v ktorom dokumentoval ako dospelí privádzali deti a dojčatá k orgazmu. Obvinili ho z podporovania pedofílie.

Na podporu vzdelávania v tejto oblasti vytvoril Kinseyho inštitút v roku 1964 Výbor sexuálnej informovanosti a vzdelávania  Spojených štátov (SIECUS). Jeho prvou riaditeľkou bola Dr. Mary Calderoneová, bývala lekárska riaditeľka Plánovaného rodičovstva.

Nedávna vládna správa ukázala, že medzi rokmi 2002 až 2009 dostal SIECUS  z federálnych zdrojov 1,6 milióna dolárov.

Pracovná skupina z UNESCO vydala správu, ktorá volá po novom pohľade na moratórium o ľudskom klonovaní, ktoré vydalo OSN. Táto skupina navrhla, aby sa zakázalo iba terapeutické klonovanie. To by podporilo výskum iných typov klonovania.

Terrence McKeegan, J.D.

 

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900