baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

ANALÝZA: Kiskova voľba - alebo, má referendum ešte budúcnosť?

DÁTUM ZDROJA: 
11. Sep 2014

Prezident Kiska zablokoval historicky prvé, občanmi iniciované referendum. Dôvod? Mal obavy, že občania by mohli rozhodnúť proti ľudským právam. Referenda sa teda v blízkej dobe nedočkáme. V tejto krátkej analýze sa pozrieme na dôsledky prezidentovej voľby.

Prezident Kiska pred voľbami prisľuboval, že referendum podporí (pozri tu). Vedel, že podľa prieskumu až 80% Slovákov súhlasí s ústavnou ochranou manželstva (pozri tu). Keď ale prišlo na lámanie chleba, prezident svoj názor pragmaticky upravil. Poslúchol mediálnu kampaň homo-aktivistov, ktorí tvrdili, že referendum je možno protiústavné. Mohli mať homo-aktivisti aspoň čiastočne pravdu?

Otázne otázky v referende?

Referendum sa pýta občanov na 4 otázky (Pozri tu). V kocke:

  1. Ste za ústavnú ochranu manželstva ako rodiny, výhradne medzi jedným mužom a ženou?
  2. Ste proti adopcii detí sexuálnym menšinám?
  3. Ste proti zavádzaniu iných alternatív k manželstvu - homosexuálneho registrovaného partnerstva?
  4. Ste proti homo-sexuálnej výchove na školách?

Rodoví homo-aktivisti si naplánovali svoju mediálnu kampaň proti referendu presne na deň odovzdania 400 000 petičných hárkov. Spustili mediálnu a blogerskú paniku, kde samozvaní ľudskoprávni experti horečnato tvrdia, že referendum je nenávistné a oberá menšinu o ich ľudské práva. Cieľom bolo zastrašiť najslabší článok pre úspešné referendum - prezidenta. Mali ale pravdu? Sú otázky referenda naozaj protiústavné?

Sexuálne menšiny si nárokujú isté výsady, ktoré v Charte ľudských práv budete ťažko hľadať. Žiadajú, aby spoločnosť a legislatíva ich "viac ako kamarátske" vzťahy zrovnoprávnila s ústavnou výsadou manželstva (zavedenie registrovaných partnerstiev). Ďalej chcú mať právo, aby ich štát zásoboval deťmi (homo-adopcie). Naviac, chcú, aby štát deťom v školách propagoval homosexuálne správanie, ako niečo normálne a vhodné napodobovania. A to aj proti súhlasu rodičov (tzv. rodovo citlivá sexuálna výchova).

Kľúčovým slovíčkom je "chcú". Keď že takéto výsady nemajú, ťažko sa dá hovoriť, že na to majú právo. Tobôž ľudské. Ich plánom ale je tieto novoty postupne do budúcnosti presadiť. Referendum by im tak ich politické plány mohlo prekaziť. Keď že spomínané práva neexistujú v slovenskej legislatíve, ich požiadavky sa dajú rozumieť len ako politicky program. 

Pre tých, čo stále váhajú a nevedia sa rozhodnúť, či nároky homoloby na spoločnosť sú nebodaj oprávnené, si stačí pozrieť nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESPĽP). ESPĽP potvrdil, že homo-manželstvá nie sú ľudské právo. Ďalej uznal, že každá krajina si reguluje túto legislatívu sama. (pozri tu).

Kiska tak podľahol lobistickému tlaku. Umožnil, aby sa občania nemohli v blízkej dobe slobodne vyjadriť o najzákladnejších morálnych otázkach krajiny.

Aké sú vyhliadky pre referendum?

Referendum, má 3 základné možnosti, ako sa situácia vyvinie:

1) ZAMIETNUTIE REFERENDA - Ak referendum ústavný súd zamietne, tak de jure rozhodne, že homo-agenda je na Slovensku  „ľudské právo”.  Zároveň by to znamenalo novú interpretáciu ľudských práv. Teda, že ľudské práva nemajú pevný základ a možno ich podľa svojvôle súdu a politickej vôle reinterpretovať. Tak, ako sa včera chápalo, sa môže zajtra úplne zmeniť podľa priania politickej vôle (tzv. pozitívne právo). To by bol zrejme aj klinec do kauzy “Stratégia ľudských práv“, kde sa občania zbúrili proti agende pár komunistických akademikov zo SAV, ktorí sa stále usilujú zmeniť kľúčovú podstatu ľudských práv – jej nemennosť. Ak súd rozhodne, že referendum je neplatné, lebo porušuje "novodobé" ľudské práva- teda že sexuálne menšiny, na základe svojej sexuálnej preferencie majú špeciálne ľudské práva, tak Stratégii ľudských práv už nebude nič stáť v ceste.

2) PRIEŤAHY - Ďalšia vcelku reálna možnosť vývoja osudu referenda je z praxe slovenskej justície. Teda, že Ústavný súd sa rozhodne vec odsunúť na lad. Pokiaľ súd neodpovie, či sú všetky štyri otázky referenda v súlade s Chartou ľudských práv, tak referendum sa nemôže konať. A ako vieme, na Slovensku to môže trvať roky a roky, kým súd rozhodne...  alebo, podľa toho, ako sa zmení politická klíma.

3) POTVRDENIE REFERENDA - Ostáva však stále malá nádej, že Ústavný súd rýchlo rozhodne a povie, že referendové otázky neporušujú žiadne základné ľudské právo. V tom prípade bude referendum môcť byť stále vyhlásené. Kedy najskôr? Skôr, ako budúci rok to nebude.  Prezident sľuboval, že referendum o rodine spojí s inými voľbami, aby sa ušetrilo na verejných výdavkoch. Zmení prezident opäť svoj názor, len aby referendu znížil účasť? Ak by išlo referendum mimo volieb, tak sa dá očakávať, že účasť klesne aj o 15%. Pri 50% minimálnej účasti na referende, by sa s veľkou pravdepodobnosťou neprešlo. Stále by malo ale veľkú výpovednú hodnotu.

Salámová metóda...

Rozhodnutie prezidenta zmariť referendum podľa želania homo-loby, zmenilo politickú klímu slovenských socialistov. Zavetrili, že majú historickú príležitosť posunúť ľavicovú homo-agendou znova o ďalší kus.

Homo-aktivisti posmelení "víťazstvom" neslobody – teda, že sa zabránilo občanom slobodne vyjadriť k hodnotovým otázkam - ohlásili, že chcú navrhnúť sprísnenie antidiskriminačných zákonov. Chcú kriminalizovať každého, kto nesúhlasí s ich ideologickým svetonázorom (pozri TU).

SMER tiež vydal podobné vyhlásenie po incidente s referendom. Paška oznámili, že sa SMER pripravujú aktívnejšie presadzovať ľavicovo-liberálnu homoagendu. Môžeme od nich očakávať osvedčenú „salámovú metódu“ (pozri tu).

Vyzerá to tak, že Kiska nie len že obral občanov o ich slobodu a právo rozhodnúť o smerovaní krajiny, ale pomohol SAS a SMER sa znova politicky spojiť. Naposledy, pred rokom, keď sa SAS ideovo spojilo so SMEROM, zaviedli prvé kroky diskriminačnej politiky homoloby. (pozri tu).

Politici vedia, že 80% Slovákov odmieta ich zvrátené revolučné fantázie (pozri tu). Rovnako vedia, že ich rodovú ideológiu, o ktorú sa opierajú, odmieta aj vedecká a medicínska obec (pozri tu). Vyzerá to tak, že vďaka Kiskovi zbadali príležitosť, že môžu na Slovensku zatvoriť ústa kritikom - kriminalizovať každého, kto nesúhlasí s ich kultúrno- revolučným programom. Ďakujeme pán prezident. 

Toľko k ilúzii, že Slovensko má konečne dobrého, nezávislého, demokratického prezidenta - prezidenta pre občanov.

Evidentne, nestačí byť šikovný podnikateľ a mať usmievavú tvár. V politike nakoniec rozhoduje pevný charakter a silné hodnoty. Tie zasa určuje v prvom rade náboženské presvedčenie. Zrejme sa to dalo čakať. Kiska v podstate nemal ani inú možnosť, ako uhnúť mediálnemu tlaku homo-loby. Prečo by aj mal s nimi bojovať? Za aké hodnoty? Ako sa pýtal Pilát Krista: "Quo est veritas?".

Ing. Tomáš Kolek

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900