baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Anglikáni přestupují ke katolíkům, ale praktikujících katolíků ubývá

DÁTUM ZDROJA: 
04. Jan 2011

Ne všichni anglikáni jsou ochotni čekat s konverzí na vznik pro ně určených personálních ordinariátů. Dokládá to nová statistická ročenka katolické církve v Anglii a Walesu. Podle oficiálních údajů přestoupilo v loňském roce na katolicismus více než 5 200 anglikánů, což je o 20 % více než o rok dříve. Sílící tendence přestupů do katolické církve dokládá aktuálnost papežského rozhodnutí o zřízení zvláštní struktury pro věřící pocházející z anglikánského společenství.

V Anglii a Walesu pozvolna přibývají také katolická manželství a pokřtěné děti. Počet kněží se udržuje na stejné úrovni, je jich 3,5 tisíce. Trvalých jáhnů působí v Anglii a Walesu 750, což je o něco víc než před rokem.
Tím ovšem dobré zprávy z ostrovů končí. V minulém roce klesl počet praktikujících katolíků o 20 tisíc a zavřeno bylo téměř sto kostelů, z toho 42 farních.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900