baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Dva otce, kteří odmítli školní sexuální výchovu, uvěznili ve vazbě

DÁTUM ZDROJA: 
26. Nov 2010

Dva otcové odmítli účast svých dětí na školním divadelním projektu na téma „Mé tělo patří mně!“ I přes odvolání na ústavu musejí oba otcové na 20, popř. 21 dní do vazby. Dva křesťanští otcové ze Salzkottenu u Paderbornu už jsou v současné době ve vazbě. Odmítli totiž účast svých dětí na zmíněném školním divadelním projektu, který se zaobíral tématem sexuality. Prezentoval toto téma nepřijatelně pro přesvědčení a názorový profil rodin, z nichž děti odsouzených otců pocházejí. Tito dva muži jsou nyní ve věznici v Hammu. Soud odůvodnil rozsudek tím, že jako zákonní zástupci dětí odmítli státní sexuální výchovu svých dětí. Muži se odvolali na článek 4 německé ústavy, který zaručuje svobodu svědomí a na článek 6, v němž stojí, že „výchova dětí je především věcí rodičů“. I přes to soud rozhodl o odnětí svobody.

Vazba pak má konkrétně donutit otce zaplatit dobrovolnou pokutu. Taková situace není v Salzkottenu ojedinělá. Již dříve byli matky a otcové ze Salzkottenu, kteří patří do rusko-německé farnosti, vzati z podobných důvodů do vazby.

Předseda sdružení „Školní výchova doma“, Armin Eckermann (z Dreieichu u Frankfurtu), protestoval proti vzetí do vazby. Podle jeho názoru se zde pošlapává ústavní právo. Odvolal se na jurisdikci Spolkového ústavního soudu při řešení konfliktu svědomí mezi právem rodičů a státní výchovou a citoval: „Je věcí rodičů zprostředkovávat svým dětem taková přesvědčení v otázkách víry a světového názoru, která sami považují za správná. Tomu odpovídá právo rodičů chránit své děti před takovými vlivy, které se jim zdají špatné a škodlivé.“

Eckermann se domnívá, že za zákazem a postihy za uvolňování z určitých školních akcí z důvodu svědomí je vliv tzv. genderového mainstreamu. Tato ideologie směřuje ke zrušení rozlišování pohlaví v jeho sociálně a kulturně vštípené roli, a tím též ke zrušení pohlavní identity muže a ženy. To by znamenalo nutnost rozloučit se „se západním křesťanským pojetím člověka a začít se učit pojetí genderového člověka“. Tomuto cíli slouží především státní sexuální výchova. Eckermann zdůraznil, že genderový mainstream je neslučitelný s křesťanskou vírou: „Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jako rovnocenné partnery, ale s rozdílnými úkoly a s rozdílným vnímáním. Genderový mainstream chce tyto rozdíly zahladit!“

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900