baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

G. Kuglerova: Kresťanstvo je poslednou prekážkou pred TOTALITOU V EURÓPE

DÁTUM ZDROJA: 
27. Jan 2011

RAKÚSKO, Viedeň, január 2011 (LifeSiteNews.com) - Zatiaľ čo moslimskí extrémisti aj naďalej napádajú a ohrozujú kresťanské komunity v Egypte, Iraku, Pakistane a v okolí Blízkeho Východu a Ázie, obmedzenia kresťanov a ich voľného prejavu viery na verejnosti narastajú už aj v Západnej Európe, v kolíske kresťanstva. Rakúski pozorovatelia a mimo-vládne organizácie varujú pred stratou práva náboženskej slobody - riziko prichádzajúce od sekulárnych netolerantných ľavičiarov.

 „Nemôžete porovnávať bezprávie v Európe so situáciou napríklad v Severnej Kórei, Indii, alebo v Pakistane,“ podotýka Gudrun Kuglerová, právnička a riaditeľka Observatória netolerancie v Európe. „Kresťania, ktorí tam žijú aj napriek zúrivému prenasledovaniu sú našim veľkým vzorom.“

 Kresťanstvo v Európe je neznášané preto, lebo je poslednou prekážkou novej vízie sekularizmu, ktorý je tak politicky korektný, až hraničí s totalitou,“ vraví.

 „Kresťania sú čím ďalej tým viac prehliadaní, a tak sa čoraz viac obracajú na súd s prípadmi týkajúcimi sa ich viery. A preto si myslím, že smerujeme k nekrvavému prenasledovaniu.“

 Jej obavy potvrdzuje aj doktor Massimo Introvigne z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tento taliansky sociológ viery sa vyjadril, že kresťania v Európe ani pri najmenšom nie sú „precitlivelí“.

 Podľa neho je prenasledovanie kresťanov v Európe „ viac rafinované“ ako v krajinách, kde sa vyskytujú otvorené prejavy prenasledovania. No predsa je veľmi reálne.

 „Iróniou je, že jedna z najdôležitejších analýz tejto situácie mala byť súčasťou prejavu, ktorý nikdy nebol vyjadrený napriek tomu, že obsah bol dodatočne zverejnený,“ povedal Introvigne. „Benedikt XVI. pripravil prejav na návštevu Univerzity La Sapienza v Ríme, 17.1.2008, kde mal v úmysle hovoriť o ignorovaní kresťanov vo verejnej diskusii Západu.“

 Tento príhovor pápeža bol však zrušený kvôli protestom malej skupinky študentov a zamestnancov univerzity, ktorí obviňovali pápeža z „homofóbie“.

 „Tento incident samozrejme iba potvrdil to, čo chcel pápež povedať o probléme netolerancie voči kresťanom, ktorá je naozaj na západe veľmi reálna.“

 Observatórium sleduje a systematicky dokumentuje prípady netolerancie a diskriminácie kresťanov a kresťanstva po celej Európe. Vytvorilo tiež zoznam dokumentujúci prípady proti-kresťanskej diskriminácie v európskych inštitúciách v rokoch 2005-2010.

 „Súkromne sa môžete modliť a myslieť si čo chcete, ale na verejnosti sú obmedzenia. Židia a moslimovia prežívajú netoleranciu a diskrimináciu. Ale to isté zažívajú aj kresťania a to napriek tomu, že tvoria väčšinu,“ povedala riaditeľka observatória Kuglerová pre MercatorNet (internetové spravodajstvo). 

 „Dostali sme veľa správ o odstraňovaní kresťanských symbolov, o skreslených a zostereotipovaných, negatívnych zobrazeniach kresťanov v médiách, o vysmievaní sa alebo o znevýhodnení kresťanov na pracoviskách.“

 Vo všeobecnosti odhaľuje observatórium hlavnú líniu pochybností v Európe – konflikt medzi novými zákonmi „rovnoprávnosti“, ktoré boli schválené na výzvy homosexuálov a radikálnych feministických politických lobistov, a medzi ešte-stále prevažne kresťanskou populáciou Európy. Tento konflikt ešte väčšmi vyhrocujú proti-kresťanské médiá.

„Mám dojem, že novinári a politici sú viac protikresťansky ladení ako väčšina obyvateľstva. Sú to práve oni, ktorí formujú atmosféru v krajine. Pozorujeme opakujúce sa obvinenia kresťanov z ‘homofóbie’, sexizmu, netolerancie a neľudskosti.”

 Čo majú teda kresťania robiť?

 „Vzoprieť sa a dať najavo svoj nesúhlas,” vraví Kruglerová.

 „Veľa kresťanov v Európe si neuvedomuje, že tým, že budú brániť svoju vieru sa vlastne stávajú hlasom slabých, znevýhodnených a bezbranných.”

 „Trvať na našich demokratických právach je skutkom kresťanskej lásky. Namiesto tichej rezignácie sa radšej nechajme inšpirovať našimi bratmi a sestrami, ktorí odvážne čelia násilným prejavom prenasledovania,” povzdbudzuje.

 Hilary White

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900