23. septembra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Hoci portugalský parlament momentálne uvažuje nad niekoľkými návrhmi zákonov, ktoré by legalizovali asistovanú samovraždu a eutanáziu, diskusia môže byť problematická.

„Je nevyhnutné, aby tu bola stále možnosť pre doktorov odvolávať sa na výhradu vo svedomí,“ povedal minulý týždeň Oliveira v tejto veci v parlamente.

„Počet doktorov, ktorý by využili výhradu vo svedomí v tomto prípade určite prevýši počet doktorov, ktorý uplatňujú výhradu vo svedomí týkajúcu sa interrupcie, ktorá tvorila 80 percent. Možno dokonca presiahne 90 percent,“ uviedol Oliveira.

Najmenej štyri rôzne návrhy sú prejednávané v tejto krajine po počiatočnom nátlaku ľavicového zoskupenia za uplatnenie legislatívy na ukončenie života. Znenie podporované Socialistickou stranou uvádza, že „v závete môže signatár, kompetentná dospelá osoba, ktorá má zdravý rozum stanoviť druhy zdravotnej starostlivosti, ktoré chce alebo nechce v budúcnosti dostávať, vrátane podávania jedla a tekutín, v prípade, že je pre akúkoľvek príčinu neschopný dať odpoveď autonómnym spôsobom.“