baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Kňaz, ktorý platil za potraty dievčat, bol omilostený biskupom

DÁTUM ZDROJA: 
19. Apr 2011

BARCELONA, 19. apríla 2011 (LifeSiteNews.com) - Katolícky kňaz, ktorý financoval potraty dvoch mladých dievčat, nebude exkomunikovaný ani iným spôsobom potrestaný. Vyhlásil to včera kardinál Lluís Martínez Sistach z Barcelonskej arcidiecézy.


Arcidiecéza tiež tvrdí, že jej rozhodnutie podporuje Vatikánska kongregácia pre náuku viery, ktorá údajne v roku 2009 rozhodla v prospech kňaza.

Fr. Manel Pousa, ktorý sa pochválil, že zaplatil za potraty a požehnal homosexuálne zväzky, sa minulý mesiac zúčastnil súdneho pojednávania s cieľom určiť, či by mal byť automaticky (latae sententiae) exkomunikovaný z katolíckej cirkvi.


Podľa kanonického práva (kanón 1398) ktokoľvek, „kto zaobstaráva potrat, spĺňa podmienky pre latae sententiae (automatickú) exkomunikáciu“. Pápež Ján Pavol II. vo svojej encyklike Evangelium vitae v roku 1995 dodal, že „táto exkomunikácia sa vzťahuje na všetkých, ktorí sa dopustia tohto trestného činu, vrátane tých, ktorí pomáhajú pri tomto čine, nakoľko by bez ich spolupráce nebola trestná činnosť vykonaná.“

Súd však nariadil preskúmať prípad, ktorý bol „s patričnou istotou“ uzatvorený, nakoľko nie je presvedčený o tom, že „vyššie uvedený kňaz nedostal trest exkomunikácie latae sententiae zavedený kánonom 1398, pretože nesúhlasil s úmyslom zabezpečiť potrat a nemal hlavnú spoluúčasť na potratoch, o ktorých rozhodli a dali si ich vykonať dve dievčatá vo veľmi neistej ekonomickej situácii“.

Pousa tvrdí, že dievčatá, ktorých potraty financoval, by tak či tak zabili svoje nenarodené deti, preto sa rozhodol „spáchať menšie zlo, aby sa zabránilo väčšiemu (zlu)“ a zabezpečiť bezpečné vykonanie potratu. Podobný argument používa Plánované rodičovstvo na ospravedlnenie legalizácii potratov po celom svete.

Okrem toho arcidiecéza ďalej tvrdí, že prípadom Pousa sa zaoberala Vatikánska kongregácia pre náuku viery (KNV), ktorú viedol kardinál William Levada v roku 2009. Po Pousovom priznaní v roku 2008, že financoval potraty, KNV rozhodla, že „po preskúmaní zaslaných dôkazov sa dikastérium domnieva, že reverend Pousa by nemal byť kanonický sankciovaný“. Arcidiecéza tak poukazuje na rozhodnutie KNV, aby ospravedlnila svoje vlastné.

Okrem podpory potratov a homosexuálnych zväzkov Pousa schvaľuje aj svätenie kňažiek v katolíckej cirkvi, odmieta kňazský celibát a priznáva, že má priateľku, s ktorou má údajne platonický vzťah. Obvinený bol však iba zo spolupráce pri zabití dvoch nenarodených detí a dvakrát bol zbavený obžaloby. Tých, ktorí kritizujú jeho správanie, opisuje ako členov „extrémnej pravice“.

Podľa arcidiecézy kardinál Sistach „opakuje, že Poustova práca v službe najchudobnejším a najviac zanedbávaným členom spoločnosti bola vždy vykonaná v súlade s učením cirkvi, s jej sociálnou doktrínou a s rešpektom voči každému ľudskému životu od jeho počatia až po prirodzenú smrť.“ Pousa bude aj naďalej viesť barcelonskú farnosť.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900