baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Lichtenštajnsko: Nie! interupciam.

DÁTUM ZDROJA: 
19. Sep 2011

Lichtenštajnsko, 19. septembra, 2011 (LifeSiteNews.com) - Voliči malej európskej krajiny, Lichtenštajnska, odmietli v septembri 2011 návrh legalizácie interrupcie v prvých 12-tich týždňoch a to aj v prípade deformácie plodu.

V referende 52,3 % voličov hlasovalo za potvrdenie 27. článku Lichtenštajnskej ústavy. Článok vyhlasuje, že „každý má právo na život.“

Návrh, ktorý ženám, ktoré si zvolia smrť pre svoje nenarodené deti „radšej pomôže, ako ich bude trestať“, bol už v parlamente začiatkom tohto roka zamietnutý pomerom hlasov 25 ku 7.

Proti návrhu bol taktiež aj korunný princ Alojz z Lichtenštajnska, ktorý má určitý podieľ na vláde pod svojím otcom, Hansom Adamom II., lichtenštajnským kniežaťom.

Podľa terajšieho zákona hrozí občanom za vykonanie interupcie v Lichtenštajsku alebo aj mimo hraníc krajiny jeden rok väzenia.

Lichtenštajnsko je jednou z mála európskych krajín, ktoré naďalej zakazujú väčšinu interrupcií, podobne ako Írsko, Malta a Poľsko.

Krajina bola minimálne od roku 2007 pod nátlakom Committee for the Elimination of all Discrimination Against Women (CEDAW) (pozn. prekl. Komisia pre elimináciu každej diskriminácie voči ženám), aby dekriminalizovala interrupciu a podporovala „plánovanie rodiny“.

Otec Shenan J. Boquet, prezident Human Life International (HLI), chválil víťazstvo pro-life. Európska vetva HLI pomohla viesť kampaň, ktorá zahŕňala rozosielanie pro-life letáčikov do každej domácnosti v Lichtenštajnsku.

„Napriek rastúcemu medzinárodnému tlaku zo strany Európskej únie a OSN, obyvatelia Lichtenštajnska hlasovali za ochranu života a odmietnutím interupcii prijali svoju tradičnú katolícku kultúru a vieru,“ povedal otec Boquet. „To, že sa toto referendum zameralo konkrétne na deti s postihnutím bolo odsúdeniahodné a sme veľmi šťastní, že život bude v Lichtenštajnsku naďalej chránený.“

„Toto víťazstvo opäť dokazuje, že ľudia v Európe sa stotožňujú so svojou vierou a ochranou ľudského života. Podobne to bolo tento rok vidieť aj v Maďarsku, Poľsku a dokonca aj v Rusku,“ povedal otec Boquet. „HLI bude naďalej pokračovať v odpore proti radikálnej agende zo strany EÚ a OSN, ktorá sa pokúša zničiť dôstojnosť ľudského života v Európe a na celom svete.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900