baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Medzinárodná organizácia pre život nepodporuje kňaza, ktorý platil potraty

DÁTUM ZDROJA: 
03. May 2011

FRONT ROYAL, Virginia, 3. máj 2011 (LifeSiteNews.com) - Medzinárodná organizácia pre život (Human Life International, ďalej ako HLI), najväčšia pro-life organizácia na svete, poslala protest Vatikánu týkajúci sa španielskeho kňaza, ktorý bol oslobodený po cirkevnom procese za platenie potratov pre dievčatá v jeho opatere.

Kňaz Manel Pousta, kňaz arcidiecézy Barcelona, vyvolal v posledných rokoch spor medzi španielskymi katolíkmi svojím otvoreným priznaním, že zaplatil za potraty najmenej dvoch mladých dievčat.

Pousa tvrdí, že by riskovali vlastné životy, keby sa pokúsili o potrat samy, ak by im ho nezaplatil. Rovnaký dôvod, „nebezpečný potrat“, použivajú pro-potratoví aktivisti na obhajobu legalizácie a podporu potratov na žiadosť po celom svete. 

Mgr. Ignacio Barreiro Carámbula, dočasný pezident organizácie HLI, hovorí, že napísal list rôznym úradníkom Rímskej kúrie, v ktorom vyjadril „obavy HLI, ktoré zdieľajú mnohí pro-life aktivisti vo svete, kvôli rozhodnutiu barcelonského arcibiskupa zbaviť kňaza Pousa jeho evidentnej kánonickej zodpovednosti po tom, ako verejne uviedol v knihe, že zaplatil za potraty dvoch mladých žien“. 

V liste Barreiro vyjadruje svoje obavy, že barcelonský arcibiskup oslobodením Pousa spôsobil vážny škandál medzi nespočetným množstvom ľudí vo svete. 

„Logika barcelonského arcibiskupa sa mi nezdá v poriadku. Ako môže byť osoba považovaná za nevinnú, ak poskytuje finančnú podporu potrebnú na spáchanie tohto zločinu?“ píše Barriro.

„Je to skutočne absurdné vyjadrenie, že on iba finančne podporil ženy, ktoré sa rozhodli vykonať potrat, a urobil tak pre ich lepšie zdravotné podmienky. Potrat môže byťvykonaný za lepších či horších zdravotných podmienok, ale vždy ide o vraždu detí. Kňaz Pousa je spoluzodpovedný za smrť dvoch detí, pretože zaplatil za dve vraždy,“ dodal Barreiro. Pro-life líder nám dáva príklad na ilustráciu svojho stanoviska:

„Osoba, ktorá sa rozhodne spáchať vraždu, ale má starý hrdzavý revolver, ktorý môže mať poruchu alebo dokonca vybuchnúť, sa poraní, keď vystrelí. Tak teda človek, ktorý zo súcitu vrahovi poskytne lepšiu zbraň, aby sa uistil, že sa nezraní, keď zabije osobu, ktorú má v pláne zlikvidovať, nie je spolupáchateľ? Som prekvapený, že sudca neuvažoval nad tým, že táto súcitná osoba je spoluvinníkom, spolupáchateľom či dokonca spoluautorom zločinu.“

V apríli barcelonský hlavný arcibiskup Lluís Martínez Sistach uzavrel prípad na základe Pousových dôvodov pre čin nasledovne: „Vyššie uvedený kňaz nebude potrestaný exkomunikáciou latae sententiae zavedenou kánonom 1398, pretože nedal súhlas s vykonaním potratu a nemá spoluúčasť na potrate, pre ktorý sa rozhodli a vykonali ho dve dievčatá vo veľmi neistej finančnej situácii.“

Pousa nebol potrestaný ani za ďalšie proticirkevné aktivity ako je požehnávanie homosexuálnych párov či podpora kňažiek. Pousa tiež hovorí, že má priateľku, s ktorou udržiava celibátne partnerstvo. Avšak otvorene nesúhlasí s kňažským celibátom.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900