WASHINGTON, D.C. - Obamova administratíva zrušila federálne nariadenie z roku 2008, ktoré chránilo právo svedomia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tí mohli nesúhlasiť s poskytovaním abortívnej antikoncepcie, ako je napríklad plán-B pilulky „ráno-po“.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej ako HHS) pod dohľadom Kathleen Sebeliusovej vydalo nové nariadenie, ktoré chráni svedomie pracovníkov zdravotnej starostlivosti iba v prípade potratu a sterilizácie.

Nové nariadenie nahrádza predchádzajúce, ktoré bolo prijaté v dňoch blednúcej administratívy Georga W. Busha. Ten rozšíril výklad existujúcich federálnych zákonov svedomia v súvislosti s potratmi tak, aby zahŕňal prípady núdzovej antikoncepcie (napr. Ella a Plan-B), ktoré, ako tvrdia obhájcovia života, sú drogami správajúcimi sa podobne ako abortíva.

Pri vyhlasovaní nového nariadenia Sebeliusová tvrdila, že Bushova éra predpisov o výhrade svedomia priniesla iba väčší zmätok. HHS pod jej vedením zmenilo nariadenie, pretože predchádzajúce bolo nejasné a mohlo mať široký rozsah pôsobnosti.

Tajomníčka HHS uviedla vo svojom vyhlásení, že jej oddelenie malo na zreteli záujem zástancov názoru, že predchádzajúce nariadenie malo potenciál negatívne ovplyvniť pacientov prístup k antikoncepcii a ďalším zdravotníckym službám. Zvlášť sa to týkalo určitých skupín ľudí, akými sú pacienti s nízkym príjmom, menšiny, nepoistení, pacienti žijúci vo vidieckych oblastiach, príjemcovia štátnej dotácie, alebo iní medicínsky znevýhodnení občania.

Rozhodnutie je víťazstvom pre skupiny zastávajúce plánované rodičovstvo a iné, ktoré trvali na tom, že drogy ako Plan-B (prijaté do 72 hodín od pohlavného styku) a Ella (do piatich dní po styku) by mali byť definované ako antikoncepcia. Skupiny bojujúce za život argumentovali, že prolife poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali byť chránení pred diskrimináciou na základe federálnych zákonov, pretože spomenuté lieky môžu zabrániť uhniezdeniu ľudského embrya v maternici a tým pádom abortovať.

HHS ponechá donucovacie mechanizmy za porušenie výhrady vo svedomí, ktoré boli stanovené v záverečnom článku z roku 2008, v pôvodnom znení.

Avšak takto sa ruší požiadavka, aby príjemcovia určitých finančných prostriedkov HHS doložili osvedčenie o dodržiavaní zákonov na ochranu práv svedomia. Namiesto toho HHS len zmení písomný proces, takže organizácia zdravotnej starostlivosti iba oznámi, že súhlasí s federálnym mandátom na ochranu svedomia.

Sebeliusová zdôraznila, že certifikačné požiadavky až do tohto bodu neboli dokončené tak, ako mali byť, a preto sa nevynucujú. Poskytuje ale odkaz na miesto, kde sa poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí čelia diskriminácii, môžu obrátiť - je ním Úrad pre ľudské práva (ďalej ako OCR).

Poznamenala tiež, že po zrušení nariadenia z roku 2008 drvivá väčšina (až 300 000) pripomienok bola proti, konkrétne išlo o 187 000 komentárov.
Zmeny v práve boli kritizované pro-life skupinami, podľa ktorých by mohlo nové nariadenie HHS poškodiť lekárov a ďalších zdravotníckych odborníkov, ktorí by sa skôr rozhodli opustiť svoje pole pôsobnosti než ísť proti svojmu morálnemu alebo náboženskému presvedčeniu.

„Ochrana svedomia pre zdravotníkov je ranou pre medicínu aj pre právo vyznávať svoje hlboko zakorenené presvedčenie,“  povedal Dr. J. Scott Ries v mene 16 000 člennej Kresťanskej lekárskej asociácie.

Ries tvrdí, že nové nariadenie HHS porušilo konečné závery predchádzajúcich HHS pravidiel z roku 2008, ktoré umožňovali zdravotníckym pracovníkom konať podľa svojho presvedčenia. Mohlo by to mať negatívny dopad na pacientov ambulantných služieb alebo by sme sa mohli stretnúť s prekážkami nového druhu.

„Stratu svedomitých zdravotníkov a inštitúcií založených na viere budú pociťovať najmä chudobní a chorí v oblastiach s nedostatkom lekárskej starostlivosti,“  uviedol Ries. „Už teraz čelíme kritickým nedostatkom lekárov primárnej starostlivosti, a rozhodnutím Obamovej vlády hrozí, že sa situácia výraznejšie zhorší pre pacientov v celej krajine, ktorí sú závislí od zdravotnej starostlivosti založenej na viere.“  

Prezident Rady pre výskum rodiny Tony Perkins sa domnieva, že hoci obhájcovia života podporujú OCR v preverovaní výskytu diskriminácie, je to samo osebe nedostačujúce na odstránenie diskriminácie, pretože nová právna úprava prísne obmedzuje vykonávacie ustanovenia predchádzajúcich predpisov na ochranu svedomia.

Povedal, že nové pravidlo HHS zvyšuje naliehavosť rozšíriť prolife ochranu svedomia prostredníctvom nediskriminačného potratového zákona predloženého americkým poslancom Johnom Flemingom, zákona Dana Lipinského „Žiadny daňovník nefinancuje potrat“ a zákona Joa Pitta o ochrane života.