baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Pápež: „Amerika je čoraz nepriateľskejšie namierená voči kresťanstvu.“

DÁTUM ZDROJA: 
19. Jan 2012

 

VATIKÁN, 19. januára 2012 (LifeSiteNews.com) – Na dnešnom stretnutí s viacerymi americkými biskupmi pápež Benedikt XVI. povedal, že všeobecná mienka, ktorá kedysi v Amerike podporovala „etické princípy vychádzajúce z prírody a Božej prirodzenosti” sa stráca. „Dnes túto mienku značne narušili nové silné kultúrne trendy, ktoré nie sú len úplne v protiklade so základným morálnym učením židovsko-kresťanskej tradície, ale tiež čoraz nepriateľskejšie namierené voči kresťanstvu ako takému.” 

Pápež dôrazne trval na tom, že tieto moderné trendy ohrozujú nielen kresťanstvo, ale aj „samotnú ľudskosť.” Povedal: „Až do tej miery, že niektoré moderné kultúrne prúdy obsahujú prvky, ktoré redukujú hlásanie týchto právd, či ich obmedzujú v rámci obyčajnej vedeckej racionality, alebo ich potlačujú v mene politickej moci alebo pravidla väčšiny. Reprezentujú preto hrozbu nielen pre kresťanskú vieru, ale tiež samotnú ľudskosť a najhlbšiu pravdu o našom bytí a konečnom poslaní či našom vzťahu voči Bohu.”

Pápež tiež použil rázne slová na opis ťažkej situácie, ktorú si v Amerike všimol. "Je úplne nevyhnutné," povedal, „aby si celá katolícka komunita v Spojených štátoch uvedomila vážne ohrozenie Cirkvi verejnou morálkou prezentovanou radikálnym sekularizmom, ktorý nachádza čoraz väčšie pôsobenie v politických a kultúrnych sférach.” Pokračoval: „Vážnosť týchto hrozieb je potrebné si jasne uvedomiť na každej úrovni cirkevného života.” 

Pápež Benedikt zvlášť poukázal na pokusy ohraničiť slobodu vyznania a „odopieranie výhrady vo svedomí katolíckym jednotlivcom a inštitúciám s ohľadom na spoluprácu pri skutočne zlých praktikách.”

Poukázanie na „zlé praktiky” by zahŕňalo katolícke adopčné agentúry, ktoré sú nútené dovoliť homosexuálne adopcie, Obamov príkaz ohľadom antikoncepcie a podobné nariadenia.

Pápež Benedikt spustil poplach, no nežiadal ústup, ale vodcov katolíckej cirkvi vyzval, aby vytrvali v úsilí hlásať pravdu, hoci nie je populárna. „Cirkev v Spojených štátoch je vyzvaná, teraz aj inokedy, hlásať Evanjelium, ktoré nielen ponúka nemeniteľné morálne pravdy, ale aj ich jasne predkladá ako kľúč k ľudskému šťastiu a sociálnej prosperite,” povedal. „Pre svoju dlhú tradíciu úcty k pravému vzťahu medzi vierou a rozumom cirkev zohráva zásadnú úlohu v odpore voči momentálnym trendom, ktoré sa na základe extrémneho individualizmu snažia presadzovať predstavu slobody oddelenej od morálnej pravdy.” 

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900