baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Pápež: Manželstvo má byť putom medzi ženou, mužom a Stvoriteľom

DÁTUM ZDROJA: 
09. Jan 2012

Vatikán, 9. januára 2012 (LifeSiteNews.com) – Vo svojom každoročnom príhovore veľvyslancom pre Vatican today, pápež Benedikt XVI. upozornil, že zákony povoľujúce interrupciu a podkopávajúce tradičnú rodinu, ohrozujú „budúcnosť ľudstva.“ Hovoriac hlavne o západe, Svätý Otec povedal: „Som presvedčený, že legislatívne opatrenia, ktoré nielenže dovoľujú ale z času na čas dokonca podporujú interrupciu kvôli pohodliu alebo kvôli pochybným lekárskym pohnútkam, kompromitujú vzdelávanie mladých ľudí a teda ako následok aj budúcnosť ľudstva.“

Pápež tiež hovoril o „rodine založenej na manželstve muža a ženy,“ poukazujúc na to, že to „jednoducho nie je spoločenská konvencia, ale je to, lepšie povedané, základná bunka každej spoločnosti.“ Dodal: „Preto politiky, ktoré podkopávajú rodinu, ohrozujú ľudskú dôstojnosť a budúcnosť ľudstva samotného.“

Benedikt upozornil na ,temné časy‘ v ktorých v súčasnosti žijeme následkom ekonomického a sociálneho nepokoja. „Súčasná chvíľa je bohužiaľ poznačená hlbokým nepokojom a rôzne krízy - ekonomická, politická a sociálna - sú toho dramatickým vyjadrením,“ povedal. „Skutočne, svet je temný všade tam, kde muž a žena už viac neuznávajú svoje puto so Stvoriteľom, a týmto ohrozujú svoj vzťah k iným stvoreniam a k stvoreniu samotnému.“

Ako riešenie, Svätý Otec navrhol obhajovanie dôstojnosti a práv človeka. „Zdá sa mi zrejmé, že najlepší spôsob ako sa pohnúť dopredu je uznanie neodňateľnej dôstojnosti každého človeka a jeho základných práv,“ povedal. „Úcta k človeku musí byť v centre inštitúcií a zákonov; musí viesť ku koncu všetkého násilia a k vyhnutiu sa nebezpečenstvu, že primeraný záujem o populárne požiadavky a potrebu sociálnej solidarity, meniaci sa na bežný, vedie k udržaniu alebo chopeniu sa moci.“

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900