baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Poľské interrupčné zákony sú terčom nadnárodných inštitúcií

DÁTUM ZDROJA: 
03. Jun 2011

Štrasburg, 3. júna 2011 (C-FAM) - „Poľská suverenita na limitovanie interrupcií je pod silným politickým tlakom nadnárodných zoskupení,“ povedal Grégor Puppinck z Európskeho centra pre právo a spravodlivosť (European Center for Law and Justice) pre Friday Fax.

Puppinck okomentoval nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (European Court of Human Rights, ďalej ako ECHR) v prípade R.R. vs. Poľsko, ktorý je najnovším prípadom v súbore ECHR, ktorý napáda poľské interrupčné zákony. Tie sú medzi najstriktnejšími v Európe a dovoľujú terapeutickú interrupciu iba v obmedzenom počte liečebne stanovených situácií.

V prípade R.R. vs. Poľsko bolo žiadateľke po tom, ako bola informovaná, že jej plod je pravdepodobne zdeformovaný, zamietnuté genetické testovanie počas obdobia, v ktorom by bola interrupcia legálna v prípade, že bolo dieťaťu zistené nevyliečiteľné, život ohrozujúce ochorenie. Narodilo sa jej dieťa, ktoré má genetickú abnormalitu zapríčiňujúcu telesné poruchy. V súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd predniesla požiadavku proti poľskej vláde, že odmietnutie doktora vykonať prenatálne genetické testovanie bolo porušením jej práv. Súd rozhodol v jej prospech.

Prípad bol „perfektne skonštruovaný“ pro-interrupčnou lobby, vysvetlil Puppinck. Nebol k dispozícii cez obyčajné informačné kanály. Nedostatok transparentnosti „pripravil pro-life zástancov o akúkoľvek možnosť konania“. Prípustnosť prípadu bola tiež otázna a podľa Puppincka „súd mal mnoho dobrých dôvodov zamietnuť prípad, ale neurobil to“.

Pozorovateľ OSN pre zdravie zasiahol v mene žiadateľky ako tretia osoba. Išlo o krok, ktorý je na ECHR bezprecedentný. Pozorovateľ vyhlasujúc sa za reprezentanta konsenzu medzi zoskupeniami OSN monitorujúcimi dohodu a medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami povedal: „Právo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na výhradu vo svedomí proti poskytnutiu určitých služieb zdravotnej starostlivosti musí byť starostlivo regulované.“

„Je otázne, či pozorovateľ OSN zaujíma postoj ako taký v mene orgánov OSN, v prospech jednej zo strán. Je pro-interrupčné lobbovanie súčasťou mandátu pozorovateľa?“ spýtal sa Puppinck. „Ide o formu zneužívania autority.“

Aj keď mnohé pro-interrupčné organizácie vyhlasujú rozhodnutie v prípade R.R. za pokrok práv na interrupciu, také závery sú podľa Puppincka prehnané. Rozhodnutie bolo vydané nižšou komorou ECHR a v rámci troch mesiacov môže byť podané odvolanie na Veľkú komoru ECHR.

Azda významnejším faktom ostáva, že ECHR prvýkrát jasne podporoval právo na výhradu vo svedomí lekárov. Rozhodnutie o R.R. zereteľne poukázalo, že štátny záväzok zabezpečenia pacientovi prístupu k službám (vrátane prenatálneho genetického testovania a zákonnej interrupcie) závisí od štátu a nie od samostatných zdravotných odborníkov. Rozhodnutie ako také bolo prekazením „hlavného cieľu zničenia práva na výhradu vo svedomí“ pro-interrupčnej lobby. „Je to prvýkrát, čo ECHR použil tento pojem výhrady vo svedomí pre lekárov,“ vysvetlil Puppinck.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900