baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Podpora zrušená kvôli zákonom proti právam homosexuálov

DÁTUM ZDROJA: 
05. Aug 2011

New York, 5. august, 2011 (C-FAM) - Malý africký národ v Malawi je na čele úsilia západných vlád odoprieť podporu základných služieb, aby nanútili homosexuálnu agendu  rozvojovým krajinám, ktoré s ňou nesúhlasia.

Tento rok bola zrušená finančná podpora zo strany USA vo výške takmer 350 miliónov dolárov kvôli novelám v trestnom zákonníku kriminalizujúce sodomiu. Malawi nakoniec súhlasilo s prispôsobením zákonov o sodomii zákonom pokrokového západu. Avšak nie bez obáv zo značného kultúrneho imperializmu.

„Pretože iba v určitom rozsahu sa môžeme vyhýbať skutočnosti, že potrebujeme ich pomoc, je pre tieto krajiny absurdné, aby nútili inú krajinu prijať nemorálne hodnoty. Sme suverénny štát a zaslúžime si, aby sa tak k nám aj správali, s podporou alebo bez nej,“ povedal doktor Hetherwick M. Ntaba, hlavný politický poradca prezidenta Malawi.

Hrozba zastavenia zahraničnej pomoci má veľa následkov, ktoré nakoniec zasiahnu základné ľudské práva obyvateľov Malawi, ako napríklad právo na prístup k jedlu a vode.

Minulý mesiac Nemecko oznámilo, že zadrží polovicu z 33 miliónov dolárov sľúbenej zahraničnej pomoci pre Malawi kvôli kriminalizácii homosexuality a obmedzeniu slobody tlače. Tlačové správy ukazujú, že The Global Fund prednedávnom zamietol žiadosť Malawi o 560 miliónov dolárov kvôli zákonom týkajúcich sa sodomie.

Vnútrozemský národ Malawi v juhovýchodnej Afrike sa nachádza medzi najmenej rozvinutými národmi sveta. Iba sedem percent obyvateľov Malawi má stály prístup k elektrickej energii. Nedostatok spoľahlivej elektriny zásadne obmedzuje jej ekonomický rast. Vzhľadom na ochudobnené podmienky tohto národa je potreba peňažnej podpory životne dôležitá.

Millennium Challenge Corporation (MCC) a vláda Malawi „úzko spolupracovali na rozvoji kompaktnej investície, ktorá zlepší energetický sektor investíciami do veľmi potrebných zdokonalení energetickej infraštruktúry. 

Po dôležitom dialógu s vládou Malawi sa MCC rozhodlo zadržať podporu kvôli nedávnym novelám trestného zákonníka, ktoré explicitne kriminalizujú homosexuálne činy ako aj slobodu tlače.

„Trestné stíhanie lesieb, gejov, bisexuálov alebo transgender jednotlivcov zákonmi podnietilo MCC k preskúmaniu potrebnému pre pozastavenie alebo vypovedanie kompaktnej investície,“ povedal vedúci pracovník MCC v jarnom zhrnutí.

Napriek tomu, že vláda Malawi vysvetlila a verejne potvrdila ústavné ochrany slobody tlače, MCC dala jasne vláde Malawi najavo, že „zákony kriminalizujúce homosexuálne správanie odporujú záväzkom pre ľudské práva.“

Žiadna medzinárodná dohoda o ľudských právach sa nezmieňuje o sexuálnej orientácii a nezaoberá sa sexuálnym správaním. Viac ako 60 krajín sveta má zákony, ktoré trestajú homosexuálne činy a skoro každá krajina má práva, ktoré kriminalizujú najrôznejšie sexuálne správania vrátane pedofílie a krvismilstva.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900