baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Prečo priama demokracia nemôže fungovať

Riziká priamej demokracie

Priama demokracia znamená koniec sútaže politických strán, programov a ideí. 

Priama demokracia nihilizuje politickú zodpovednosť. 

Priama demokracia neumožňuje prijímať krízové a nepopulárne opatrenia v prípade potreby.

Priama demokracia neumožňuje zostavovať dlhodobé politické programy a stratégie na riadenie štátu.

Priama demokracia presúva politickú zodpovednosť politika na svojvôľu zmobilizovanej masy.

Priama demokracia definuje spravodlivosť ako momentálny názor zmobilizovanej väčšiny.

Priama demokracia je veľmi náchylná voči manipulácii verejnej mienky cez médiá a marketing.

Priama demokracia je veľmi náchylná ku chybovosti, za ktorú nik nenesie zodpovednosť.

Priama demokracia zničí každého, kto sa jej vzopre.

Priama demokracia zabila Sokrata.

Priama demokracia ukrižovala Krista.

Dokonalá priama demokracia je uskutočniteľná len cez "online" demokraciu.

 

Riziká "online" demokracie

Priama digitálna demokracia nezanecháva fyzické stopy odovzdaných platných hlasov.

Priama digitálna demokracia neumožňuje spätné skontrolovanie hlasov v prípade podozrenia z manipulácie volieb.

Priamu digitálnu demokraciu kontruluje ten, kto kontroluje server.

 

Riziká volenia nezávislých zastupiteľov do parlamentu cez priamu demokraciu  (VNZPPD)

VNZPPD vytvára rovnakú privilegovanú triedu politikov ako súčasný systém.

VNZPPD vytvára nezávislých poslancov náchylných na kupčenie s ich hlasmi, ako sa ukázalo už v minulosti.

VNZPPD smeruje k politickému chaosu v parlamente, alebo 

VNZPPD smeruje k postupnému združovaniu sa politikov okolo prirodzených politických vodcov, a teda opätovnému vzniku "partokracie".

 

Komunizmus a priama demokracia

Priama demokracia má byť podľa Lenina nástrojom na vykorisťovanie vykorisťujúcej kapitalistickej triedy. Spôsob ako dosiahnuť dokonale rovnostársku spoločnosť.

V zmysle revolúcie je priama demokracia oproti "partokratickej" buržoáznej demokracii o krok bližšie k dokonalému rovnostárstvu.

Priama demokracia je podľa Lenina len iný názov pre "diktatúru proletariátu" alebo komunizmus. Vrchol beztriednej spoločnosti.

 

Komunizus a Priamá demokracia - referencie:

http://www.theneohumanist.net/TheNeoCommunistManifesto/introduction-of-t...

http://www.directdemocracy4u.org/DDDEN/index.php

http://democom.perso.neuf.fr/communistdemocracy.htm

http://communpedia.wikia.com/wiki/Direct_democracy

 

 

Priama demokracia znamená politickú anarchiu, bezpečnostné riziko pre krajinu, destabilizáciu riadenia vecí verejných, stratu kontroly nad štátom, nástroj na manipuláciu legislatívy cez mediálne ovplyvňovanie verejnej mienky, nástroj marxistov na nastolenie dokonalej rovnostárskej spoločnosti. Nástroj komunistov pre skutočnú diktatúru proletariátu.

 

Robert Mátéffy
riaditel ILXIII
www.instituteofleoxiii.org

 
R
Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900