baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

UK: Mladých kresťanov otázky potratu a eutanázie trápia viac ako staršiu generáciu

DÁTUM ZDROJA: 
23. Aug 2011

LONDÝN, 23. august 2011 (LifeSiteNews.com) - Júlový internetový prieskum anglických kresťanských médií na prekvapenie mnohých ukázal, že eutanázia a potrat sú otázky, ktoré zaujímajú skôr mladých kresťanov, ako veriacich staršej generácie. Tí sa viac zaoberajú problematikou mládeže.

Prieskum organizovaný spoločnosťou ComRes prebiehal 6.-18. júla a zúčastnilo sa ho 529 anglických respondentov. Na otázky odpovedali prostredníctvom online dotazníka. ComRes uviedli, že prijaté informácie boli hodnotené podľa denominácie a odzrkadlili zároveň štruktúru anglickej kresťanskej populácie podľa sčítania ľudu z roku 2005.

Prieskumu sa zúčastnili respondenti všetkých kresťanských denominácií po celej krajine vo veku 18-65 a viac.

"Na veľké prekvapenie zaujímali otázky týkajúce sa potratov viac mladých vo veku 18-34 rokov v porovnaní so staršími nad 65," informovali ComRes o výsledkoch prieskumu.

Analýza ukázala, že takmer tri štvrtiny opýtaných mladých (69%) verí v opodstatnenosť a dôležitosť problematiky potratu. Zo staršej generácie sa touto otázkou zaoberá len 31%.

Podobný výsledok, dve tretiny mladých (66%) si myslí, že ďalším dôležitým problémom je eutanázia, u starších je to len tretina (33%).

"Najviac prekvapivé zistenie, ktoré prieskum priniesol je skutočnosť, že otázky súvisiace s mládežou znepokojujú väčinu starších obyvateľov nad 65 rokov, v porovnaní s mladými (pod 35)."

Štyria z desiatich opýtaných nad 65 rokov (42%) verí, že práca s mládežou si zaslúži osobitnú pozornosť. U mladšej generácie si to myslí iba 29%.

Podobné číslo, 30% starších, javí väčší záujem o mladých vo väzení v porovnaní s 15% opýtaných z mladšej generácie.

Oblasti, ktoré zaujímajú všetky vekové skupiny približne rovnako sú manželstvo, rodičovstvo a rodina, náboženská sloboda prejavu a starostlivosť o starších.

Martin Saunders, editor evanjelického mesačníka Youthwork magazine, ktorý je určený mladým pracujúcim Angličanom, zistil, že vykresľovanie mládeže  mainstreamovými médiami ako bezohľadnej alebo zaujímajúcej sa len o svoje vlastné záležitosti spochybňujú práve výsledky prieskumu.

"Je fascinujúce vidieť záujem mladých o pro-life záležitosti a naopak staršiu generáciu zaoberať sa otázkou budúcnosti mládeže," povedal Saunders. "Tento prieskum vyrazil trend, ktorý vníma mladú generáciu ako nevšímavú a vyzdvihol obavy oboch vekových skupín, ktoré o seba navzájom prejavujú."

"Médiá majú pravdepodobne za úlohu hrať súčasť pri utváraní dojmu, ktorý môžeme mať z oboch skupín. Eutanázia v poslednej dobe ovládla médiá, čo viedlo k tomu, že si túto otázku začalo uvedomovať množstvo mladých. Je naozaj povzbudzujúce vidieť, že obe skupiny sa o seba navzájom starajú a záleží im na sebe. Je to lepšie, akoby sa mali zaoberať len problémami svojej generácie."

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900