baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Všetci pápeži to robia! Tu je dôkaz, prečo kňazi môžu začať slúžiť omšu na východ už dnes

DÁTUM ZDROJA: 
13. Aug 2016
Ing. Robert Mátéffy

Nedávno som mal zaujímavý rozhovor s jedným mojím známym kňazom. Rozprávali sme sa o všetkom možnom, no jedna vec mi najviac utkvela v pamäti, na ktorú tu zareagujem. :)

Spomínaný kňaz sa mi zdôveril, že súkromne, teda sám pre seba, slávi omšu smerom na východ. Teda k liturgickému smeru k Bohu, ako to odporučil Benedikt XVI. (Pozn. napr. v 'Duch liturgie'). Keď som sa ho spýtal, prečo tak nerobí aj na verejnej omši, tak ma prekvapil. Vraj "nechce provokovať. Ľudia by to nemuseli správne pochopiť".

Z istého hľadiska ho chápem. Na jednej strane sa v každej farnosti nájde zúrivá babka. Horlivá kostolníčka, ktorá nemá problém robiť kňazovi peklo zo života. Nemá problém vypisovať biskupovi sťažnosti, ak sa jej kňaz znepáčil. Nemá problém ohovárať kňaza v jeho farnosti a viesť proti nemu špinavú zákopovú vojnu za jeho chrbtom. Kňazi sa týchto paničiek dosť boja. Je totiž možné, že biskup začne na ich vytrvalé protesty reagovať a kňaza preloží. Biskupovi ide o to, aby bol "pokoj" vo farnosti. Aby kňaz nebol predmetom roztržiek a pohoršenia. A keď situáciu vyrieši preložením dobrého kňaza, tak to spraví. Túto skutočnosť kňazi dobre vedia. Sú preto ľahko vydierateľní zlostnými kostolníčkami. A ak nebodaj spomínaný konflikt a nespravodlivosť zažijú na vlastnej koži, tak sa buď uzavrú do seba, alebo sa naučia pretvarovať. Chodia potom s neprirodzeným úsmevom na tvári okolo farníkov, na všetko len pritakávajú a horlivým kostolníčkam spravia všetko po vôli, len nech majú vo farnosti svätý pokoj.

Na druhej strane to, že kňazi majú takéto obavy, ich predsa nemôže viesť k rezignácii. Veď ak som raz presvedčený, že omša na východ:

  • je niečo vhodnejšie, úctivejšie, či sakrálnejšie a v tomto prípade liturgicky správnejšie pre slávenie Kristovej obety,
  • je lepšia pre budovanie katolíckej nábožnosti,
  • plnšie vystihuje obetný charakter omše a vzor liturgie v nebi.
  • je 2000 ročná tradícia (ak rátame židovské obrady smerom k bohostánku, potom 3300 ročná tradícia)
  • a nakoniec, ak sám v súkromí slúžim omšu na východ,

tak predsa nie je rozumné odoprieť toto dobro ostatným a nechávať si ho len pre seba. A zvlášť nie zo strachu pred horlivými farníčkami. Veď to nie je ŠTB, o kom sa tu bavíme. Som presvedčený, že kňazom treba dávať v tejto veci morálnu oporu. Trocha ich povzbudiť. Pochváliť ich, keď sa snažia o krásu v liturgii. Keď sa odvážia slúžiť omšu podľa tradície. Pochváľte ich, ak dajú do omše latinský Otče náš (na týchto drobnostiach kňazi skúšajú reakcie farníkov). Povzbudiť ich, nech robia kázne o tajomstvách symbolov liturgie a nech vysvetľujú, čo predstavujú.

Zároveň kňaz musí vedieť, že ak ide slúžiť omšu na východ, nekoná niečo "zakázané", "rebelské", alebo "čudácke a spiatočnícke". Mnohí kvôli Lefevristom majú v hlave túto utkvelú predstavu o slávení omše na východ. Omša na východ ale nepatrí Lefevristom, ale patrí a vždy bude patriť Cirkvi. Kňaz musí byť presvedčený o normálnosti a správnosti ak tak chce slúžiť omšu. Ak nie je, tak nech radšej ostane pri obrade "versus populum" Kňaz by mal byť stotožnený s tým, že má dohliadať, aby omša bola úctivá, mala krásnu liturgiu podľa vzoru tej nebeskej. Že rubriky nie sú len prázdne ludské pravidlá, ako si žial mnohí myslia, ale zákony odvodené z hlbokej teológie, ktorú slávime. Že úsilie prenikať do liturgie a chrániť je je súčasť kňazskej spirituality a zároveň  povinnosť kňaza, ku ktorej sa zaviazal. Preto, pár povzbudivých slov pre kňazov:

ODKAZ PRE KŇAZOV:

Drahí kňazi, nebojte sa! Všetci pápeži vás podporujú, ak budete slúžiť omšu na východ. Prečo? Lebo všetci pápeži slávili, slávia a budú sláviť omšu na východ. Dokonca aj František.:) Nemusíte mať teda obavy, čo si zlomyseľníci rozprávajú. Nebudete v tomto boji sami, ale spolu vo vybranej spoločnosti. Na jednej lodi spolu s pápežmi a svätcami. :)

Robert Mátéffy
je riaditeľom Inštitútu Leva XIII.

 

P.S.
Vo videjkách dole nájdete ukážky posledných pápežov za 100 rokov, ktoré sa mi podarilo vyhľadať, ako slávia omšu na východ. Je tam aj záznam omše slávenej Pátrom Piom... samozrejme ako inak, ako na východ :)

Ak sa Vám článok páči, dajte ho zdieľať na FB, nech sa rozšíri medzi ľudí.

 

Pápež František:

(Pozn. Sixtínska kaplnka nie je orientovaná na východ. Pápež však dodržiava smerovanie na "Liturgický východ". Koná obetu podľa tradičnej formy smerom k Bohu (kríž) a nie verusu populum (smerom k ľudu).

Pápež Benedikt XVI.:

 

Svätý Ján Pavol II.:

 

Blahoslavený Pavol VI.:

 

Svätý Páter Pio:

 

Svätý Ján XXIII.:

 

Pápež Pius XII.:

 

Pápež Pius XI.:

 

Pápež Benedikt XV.

 

Pápež Pius X.:

 

Pápež Lev XIII.:

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900