baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

V Amerike chcú na školách učiť o orgazme.

DÁTUM ZDROJA: 
03. Mar 2011

Súdiac podľa postranných aktivít Komisie OSN pre Postavenie  žien (CSW[i]), novým bojom OSN je zavedenie grafickej sexuálnej výchovy pre mladistvých.

Témou tohtoročnej akcie CSW je “sprístupnenie a účasť dievčat a žien na vzdelávaní, vo vede a technike.” Zatiaľčo delegáti majú plné ruky práce s vyjednávaním, mimo-vládne organizácie a OSN spustili kampaň na zriadenie sociálne-radikálnych školských osnov v Afrike a v Amerike.

“Orálny sex, masturbácia, a orgazmus sa musia v tomto programe vyučovať,” povedala Diane Schneiderová svojim poslucháčom počas diskusného fóra na tému Výhra nad homofóbiou a transfóbiou. Schneiderová zastupovala Národnú Asociáciu Vzdelávania (NEA[ii]) – čo je najväčšie združenie učiteľov v USA – a obhajovala širokosiahlejšiu sexuálnu výchovu v amerických školách. Navrhované osnovy sú založené na liberálnych hetero a homosexuálnych prejavoch. Tvrdí, že sexuálna výchova, pokiaľ je založená na výučbe abstinencie, alebo ak žiaci stále majú možnosť sa jej nezúčastniť, je rozporuplná.

Obsiahla sexuálna výchova je “jediná možnosť na prekonanie heterosexizmu a zastaralým predsudkom voči mužsko-ženským rolám,” vyhlásila, “a preto tieto témy musia byť súčasťou programov všetkých stredných škôl.” Ďalej vysvetľovala, že “identita pohlavia a sexuálna orientácia sú spektrálne,” a že tí, ktorí sú proti homosexualite “sú zaseknutí v binárnej škatuli, ktorú vytvorilo náboženstvo a rodina.”

Belgický člen fóra vysvetľoval dôležitosť podpory vlády vo vzdelávaní o proti-diskriminačných sporoch. Povedal, že “pozitívne, pro-LGBT zásady[iii]v belgických školách sú priamym dôsledkom liberálnej a nezaujatej legislatívy v Belgicku,” a že je nesmierne dôležité, aby aj žiaci a učitelia v Spojených Štátoch mali prístup k potrebným materiálom.

Taktiež vyzdvihol belgické programy - Miešanie Pohlaví[iv], mierené na učiteľov, ktorí chcú do svojej výučby zahrnúť diskusie o pohlavných a trans-pohlavných otázkach, ako vzorové programy pre ostatné krajiny, ktoré chcú povzbudiť učiteľov k diskusii týchto tém.

Na tohtoročnej akcii CSW, OSN propagovala sexualizáciu mládeže. Diskusné fórum čiastočne sponzorované Populačným Fondom OSN (UNFPA) propagovalo “obsiahlu sexuálnu výchovu” ako súčasť  svojich Rozvojových Cieľov Tisícročia (Milenium Targets).

Účastníci fór predstavovali vysoko-kontroverzné smernice

OrganizácieSpojenýchnárodovprevýchovu, veduakultúru (UNESCO), ako aj nové osnovy sponzorované Medzinárodnou federáciou plánovaného rodičovstva (IPPF) ako zlatý štandard kompletnej sexuálnej výchovy. Obe navrhované osnovy propagujú liberálny postoj k sexu, schvaľujú masturbáciu, a vystavujú deti grafickým materiálom už od útleho veku.

Panelisti naliehali, aby sa tieto programy zaviedli do škôl, aby zasiahli čo najviac žiakov, a tiež navrhli, aby sa program spustil čím skôr, pretože veľa dievčat v rozvojových krajinách opúšťa školy skôr ako dosiahnu šestnásť rokov.

Aj keď mnoho bočných aktivít počas akcie CSW nebolo sponzorovaných vládou a pritiahli len málo delegátov, mimo-vládne organizácie, ktoré tieto akcie usporadavajú, patria do skupiny lobistov OSN. To znamená, že vystavované ciele počas tejto akcie už čoskoro ovplyvní konanie OSN.[i]Commission on the Status of Women

[ii]National Education Association

[iii]Pro-Lesbistické-gay-bisexuálne-transexuálne zásady

[iv]Programy nazvané “Gender Blender“

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900