Rím, 4. augusta 2011 (LifeSiteNews.com) – Vrcholní predstavitelia Vatikánu poskytli svoju podporu katolíckym pro-life vodcom v ich kampani proti diecézam, ktoré poskytujú politikom súhlasiacim s interrupciou sväté prijímanie.

Prezidentka Americkej ligy pre život (American Life League) Judie Brownová hovorila včera s LifeSiteNews o svojom nedávnom pobyte v Ríme, kde hovorila s predstaviteľmi Vatikánu o svätom prijímaní pre politikov súhlasiasich s interrupciou a zmene fungovania pro-life organizácií v Amerike.

Kardinál Raymond Burke povedal Brownovej, aby bola „vytrvalá” vo svojej kampani za docielenie používania kánonu 915.

Kánon 915 hovorí: „Tí, ktorým bol vyhlásený alebo uložený trest exkomunikácie alebo interdiktu, a ostatní, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v ťažkom hriechu, nemajú byť pripustení k svätému prijímaniu.“

Brownová tiež poznamenala, že ju Burke povzbudil, aby použila mnohé jeho články, ktoré napísal na túto tému.

„Povzbudil nás, aby sme boli vytrvalí, použili jeho články a nevzdali sa svojich názorov, ktoré sú také isté ako tie jeho,“ povedala. „Nejde o niečo svojvoľné, je to otázka práva cirkvi, ktorá sa musí presadzovať.“

Kardinál Burke hovoril o použití „terapeutickej“ sankcie (kánon 915) v zmysle pomáhania ľuďom vrátiť sa do súladu s cirkvou.

„Nezáleží na tom, že mnohí biskupi sa s ňou nestotožňujú,” povedala Brownová.

Brownová sa na stretnutí vyjadrila aj o tom, ako úmyselné deformácie vyjadrení oficiálnej Cirkvi ohľadom interrupcie zmiatli katolíkov.

„V Amerike je zrodenie definované ako nidácia (uhniezdenie oplodneného vajíčka v sliznici maternice), takže keď sa Cirkev vyjadrí, že Dignitas Personae (Dokument o začiatku ľudského života) je najaktuálnejším vzorom správania a myslenia v otázke počiatku ľudského života, naši nepriatelia povedia, že sama Cirkev neverí, žeby pred nidáciou existoval život,“ vysvetlila Brownová pre Zenit news

„Cirkevní predstavitelia musia byť presní. Ak je použité slovo počatie, myslí sa pod ním biologický zrod človeka.”

Počas svojho pobytu v Ríme Brownová hovorila o mnohých témach vrátane rastúceho pro-life mladežníckeho hnutia v Amerike, ad hominem útokoch na pro-life katolíkov a dôsledkoch „prezidenta kultúry smrti“.

„Kardinál Burke je príkladom, ktorý prenasledujú média,“ povedala pre LifeSiteNews.com. „A to z dôvodu, že sa nestiahne. Neustále prizvukuje katolíkom, vrátane mňa, aby neprestali byť vytrvalí vo viere. On sám sa nevzdáva.“

„Máme všetky dôvody na to, aby sme ostali optimistickí. Avšak všetci katolíci sa musia postaviť a byť katolíkmi, aj keď je to ťažké,“ dodala Brownová.