Štrasburg, 26. mája 2011 (LifeSiteNews.com) – V Európe oslavujú medzinárodní lobbisti za potraty uznesenie vydané tento týždeň Európskym súdom pre ľudské práva (ECHR). Lobbisti obviňujú Poľsko za porušenie medzinárodnej zmluvy o ľudských právach zachovávaním právnej ochrany pre nenarodené deti.

Federation for Women and Family Planning, lobbistická skupina podporujúca potraty, dnes uverejnila tlačovú správu vyjadrujúcu ich „veľkú spokojnosť“ s uznesením. Skupina pripustila, že kauza bola pripravovaná koalíciou medzinárodných potratových lobbistov.

„Kauza R.R. bola vedená našou organizáciou v spolupráci s právnou klinikou Právnickej fakulty Varšavskej univerzity a s podporou Centra pre reprodukčné práva. Advokátky Monika Gąsiorowska a Irmina Kotkiuková, ktoré na súde viedli kauzu, sú členkami Network of Lawyers vo Federation for Women and Family Planning,“ napísali.

Skupina povedala, že uznesenie je „obrovským úspechom v našom boji za rešpektovanie reprodukčných práv žien v Poľsku“.

Žalobkyňa, pani R. R., v tejto kauze podala na súd sťažnosť za odmietnutie jej doktora vykonať prenatálne genetické testy v rámci zákonom stanoveného časového ohraničenia pre vykonanie potratu.

ECHR rozhodol, že poľská vláda neumožnila tejto žene uplatniť svoje základné právo na informáciu. Súd okrem toho vyhlásil, že Poľsko neposkytuje efektívny mechanizmus na uplatňovanie tohto práva.

Poľsko je spolu s Maltou a Írskom jednou z posledných krajín v Európe, ktoré majú významné obmedzenia pre vykonávanie potratov. Táto skutočnosť urobila z Poľska terč intenzívneho lobbovania ľudí zastávajúcich potraty.

Pani R. R. sa neskôr narodilo dievčatko, ktoré trpí na „Turnerov syndróm“, chromozómovú abnormalitu, ktorej symptómy sú nízky vzrast a neplodnosť. Tvrdila, že bolo porušené jej právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života z článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa nej bolo porušené odmietnutím vykonania prenatálnych genetických testov, ktoré mohli rozhodnúť o splnení prísnych podmienok z článku 4 a poľského práva na vykonanie potratu.

Pani R. R. otvorila civilný súdny proces a neúspešne požiadala súdne orgány o začatie trestného konania proti doktorovi. Súd jej dal odškodné 45 tisíc dolárov.

Niekoľko organizácií presadzujúcich potraty vrátane Helsinki Foundation for Human Rights, Polish Federation for Women and Family Planning, International Reproductive and Sexual Health Law Programme Univerzity v Toronte neskôr nadväzovalo na prípad ako tretie strany predkladaním písomných komentárov. Stalo sa tak aj napriek skutočnosti, že prípad nebol zverejnený bežným súdnickým spôsobom.

Gregor Puppinck, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť, naznačil, že zanedbanie publikovania informácií poškodilo transparentnosť súdu. Puppinck povedal, že jeho organizácia bola iba schopná dať si „dokopy“ informácie o tomto prípade.

V Poľsku je potrat legálny a je možný do dvanásteho týždňa tehotenstva pri domnienke, že tehotenstvo ohrozuje „život alebo zdravie“ matky alebo keď je tehotenstvo dôsledkom trestného činu, alebo pri „vážnej deformácii“ plodu.

Toto je už druhýkrát, čo sa ECHR uzniesol proti pro-life zákonom v Poľsku. V roku 2007 odškodnil matku troch detí, Aliciu Tysiacovú z Varšavy, 25 tisíc dolármi so slovami, že jej právo na súkromie bolo porušené, keď jej bol zákonom odopretý potrat. Tvrdila, že toto tehotenstvo mohlo spôsobiť jej slepotu. Neskôr toho roku súd zamietol odvolanie poľskej vlády.

V kauze Tysiacovej jeden zo sudcov ECHR v nesúhlasnom stanovisku napísal, že narastá rozpor v interpretácii Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Povedal: „Súd usúdil, že ľudská bytosť sa narodila ako následok porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“

„Na základe tohto uvažovania tu máme poľské dieťa, ktoré má už šesť rokov a jeho právo na to, aby sa narodilo, je v rozpore s dohovorom. Nikdy by som si nebol myslel, že by dohovor mohol zájsť až takto ďaleko. Zdá sa mi to strašidelné.“