ŠTRASBURG, 18. október 2011 (LifeSiteNews.com) - Pro-life vodcovia chvália rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie týkajúce sa témy ľudského embrya. V dôležitom a ostro sledovanom rozsudku luxemburský súd rozhodol, že vylučujú vytvorenie akéhokoľvek patentu, ktorý by ohrozil existenciu ľudského embrya, prípadne jeho využitie ako základného materiálu.

Prípad vyvstal pôvodne na základe patentu Olivera Brüstla, ktorý od roku 1997 využíva kmeňové bunky embryí na liečbu neurotických chorôb. Nemecký Spolkový súdny dvor, ktorý sa o celej veci dozvedel od organizácie Greenpeace, sa s otázkou týkajucou sa definícii ľudského embrya uvedenej v európskej smernici o právnej ochrane a biotechnických vynálezoch obrátil na európsky súdny dvor.

Podľa smernice je pri takomto vynáleze vylúčená možnosť patentovať ho, ak "vyžaduje deštrukciu ľudského embrya alebo jeho použitie ako základného materiálu a to bez ohľadu na fázu, v ktorej sa nachádza."

Otázkou v prípade Brüstla bolo, či sa vylúčenie možnosti patentu ľudského embrya vyjadrené v smernici vzťahuje na všetky fázy života od oplodnenia vajíčka alebo či musí dosiahnuť určitý stupeň vývoja.

V odpovedi súd rozhodol, že smernica zahŕňa všetky fázy života. Poskytuje komplexnú definíciu pojmu ľudského embrya ako organizmu "schopného začať proces rozvoja v ľudského jedinca", či už je výsledkom oplodnenia alebo klonovania. "Neoplodnené ľudské vajíčko, do ktorého bolo transplantované bunkové jadro dospelej ľudskej bunky a neoplodnené vajíčko, ktorého rozčlenenie a ďalší vývoj by bol stimulovaný partenogenézou musí byť taktiež klasifikované ako ľudské embryo."

Európske pro-life centrum práva a spravodlivosti toto rozhodnutie privítalo. "Náležitá ochrana ľudského embrya vyžaduje, že mu bude pridelená široká definícia. Toto rozhodnutie zároveň ochraňuje život a ľudskú dôstojnosť vo všetkých fázach vývoja," vyhlásil riaditeľ centra Gregor Puppinck. 

"Jedným z dôsledkov bude propagácia výskumov z etických oblastí, najmä výskum dospelých kmeňových buniek. Po finančnej stránke bude výskum embryí a zárodočných kmeňových buniek bez možnosti patentovania v Európe menej atraktívny."