baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Share

POTVRDENÉ: EU kádruje katolíkov!!

DÁTUM ZDROJA: 
06. Dec 2012
Prečo je tento dokument dôležitý?
Lebo rukolapne ukazuje, že:
  • EÚ cez svoje mnohé organizácie monitoruje v každej krajine tých, čo sa verejne angažujú proti ideológii KULTÚRY SMRTI
  • EÚ kádruje a diskriminuje kresťanov a Pro-Life osobnosti na spôsob ŠTB
  • EÚ financuje a podporuje ideologickú politiku potratovej Pro-Choice loby.
Podľa našich zdrojov, EFP je organizácia blízka Slovenskej "neziskovke" Možnosť Voľby (Pro-Choice). Možnosť voľby si v minulosti vylobovalo vlastný úrad na MPSVR SR s názvom "Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí" a jej zakladatelka je Olga Pietruchová..
=> EFP má cez Pietruchovú priamo dosah na činnosť MPSVR
 
STIAHNI DOKUMENT

 

 

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900