baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Ciele protestov Gorila

Na protestoch gorila možno z tribún počuť zmes oprávnených až radikálnych lavicových požiadávok:

  • Vyšetrenie kauzy Gorila a odsúdenie jej aktérov.
  • odstrániť súčasné politické zriadenie parlamentnej zastupiteľskej demokracie.
  • Zavedenie priamej pseudodemokracie cez internet na Islandský sposob.
  • Podnecovanie odporu proti parlamentnej demokracii, voľnému trhu, kapitalizmu, autoritám (aj Cirkvi).
  • Propagácia komunistických ideálov (marxizmus) - rovnostárstvo, idey triedneho boja, kolektivizmu, anarchizmu a revolúcie, odstránenie súkromného vlastníctva,...
  • Propagácia kultúry smrti (neo-marxizmus): homosexuálne zväzky, dekriminalizácia drôg, povolenie legislatívy v otázkach potratov, oslabovanie úlohy rodičov pri výchove svojich detí, ...
  • Propagácia novej socialistickej internacionály - priamej globálnej internetovej "demokracie". Vytvárať dojem byť súčasťou globálneho proletárneho hnutia zvádzajúceho boj za vykorisťovaný pracujúci ľud (proletariát) s 1% privilegovaných kapitalistov a skorumpovaných politikov (buržoázie).

Extrémné lavicové názory z protestov Gorila si možno vypočuť online na kanále YOUTUBE  - jetotak.sk

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900