baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Misia

Inštitút Leva XIII. je konzervatívny think-tank.

Naše poslanie:

Čeliť kultúre smrti

Znamená: naplniť poslanie pápeža Leva XIII.  - “strhnúť masky slobodomurárstva”. Táto misia sa má chápať v kontexte ostatných pápežských encyklík týkajúcich sa tejto témy. Slobodomurárstvo predstavovalo a stale predstavuje jednu z najsofistikovanejších “tajných” organizácií. Ich hlavnou úlohou bolo a stále je rozklad Cirkvi, spoločnosti a rodiny; toto všetko je potrebné na vytvorenie Novej doby (New Age) - Nového svetového poriadku.

Pápež Pavol VI. a jeho nástupcovia nazvali ovocie tohto programu „kultúrou smrti“. Z tohto dôvodu je naším poslaním informovať, vzdelávať a formovať verejnú mienku o ideológiách a organizáciách, ktoré sa snažia v tichosti pôsobit na média a politikov, a tak nenápadne šíriť v spoločnosti hodnoty kultúry smrti.

Prepájať, vzdelávať a mobilizovať 

  • Hlavná činnosť ILXIII. je spájať konzervatívne organizácie a ľudí s pro-life hodnotami z oblasti cirkvi, biznisu, médií a politiky na sformovanie silnej opozície proti koalícii kultúry smrti. Spoločne mobilizovať verejnosť za ochranu pro-life hodnot.
  • Po druhé, oboznamovať a informovať konzervatívnych intelektuálov cez publikačnú činnosť, výskum, organizovanie prednášok a konferencií.
  • Poskytovať konzultačnú podporu v oblastiach legislatívy, organizácií, plánovania projektov, financovania (fundraising) a IT technológií pre začínajúce pro-life neziskové organizácie.
  • Spolupracovať s medzinárodnými pro-life nevládnymi organizáciami na medzinárodných kampaniach a projektoch v snahe zamedziť legislatíve smrti prichádzajúcej z EU.

Šíriť Pro-Life hodnoty

Podporovať “Kultúru života”  v snahe vybudovať spoločnosť na základe kresťanských princípov v súlade s veľkými sociálnymi encyklikami pápeža Leva XIII. a jeho nasledovníkov prostredníctvom: 

  • podporovať zákony na ochranu ľudského života od počatia až po pripodzenú smrť
  • chrániť jedinečné postavenia kresťanského manželstva a tradičnej rodiny
  • propagovať homeschooling a kresťanské vzdelania na štátnych školách
Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900