baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Vízia

 Sme kresťanské občianske združenie laikov (alebo think-tank) s cieľom podporovať rozvoj spoločnosti založenej na kresťanských princípoch sociálneho učenia Katolíckej Cirkvi. (podľa encyklík pápeža Leva XIII. a jeho nasledovníkov [1])

 Za posledné desaťročia s obavami sledujeme kultúrny a spoločenský rozklad Slovenska. Tento proces vidíme ako dôsledok systematickej práce radikálnych, politických a revolučných hnutí, ktoré započali svoje dielo skazy na Západe a odtiaľ postupne prenikajú aj na Slovensko.

 Cez médiá a politiku vidíme ako sú Slovenskej spoločnosti vštepované nové spoločenské normy. Neustále sledujeme ako propagátori nových hodnôt cielene napádajú kresťanstvo, ako aj  všetky piliere zdravej spoločnosti v snahe nahradiť ich osvietenými spoločenskými experimentami. Utopistickými modelmi, ktoré si pre svoju realizáciu vyžadujú vytvoriť nového - morálne a sociálne „oslobodeného“ človeka.

 Inštitút Leva XIII. má preto za cieľ týmto ideologickým snahám čeliť v snahe vybudovať širokú, verejnú kresťanskú opozíciu, ktorá si je vedomá týchto hrozieb.  Opozíciu, pripravenú čeliť spleti politických, mediálnych a ideologických spolkov – ktoré pápež Pavol VI. nazval “Civilizáciou smrti”.

 Ak chceme Slovensku navrátiť jej kresťanskú tvár, zaistiť ochranu a dôstojnosť ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, ochrániť tradičnú rodinu, inštitút manželstva a zdravý vývoj budúcich generácií, tak je nutné, aby kresťania boli informovaní a poznali voči komu dnes stoja. Iba tak je možné, aby sa zmobilizovali a jednotným hlasom sa postavili za Krista a za Kultúru života.

 Toto naliehavé a dôležité poslanie, často opakované pápežmi v minulosti, sa musí započať budovaním verejného povedomia o hrozbách Kultúry smrti a jej šíriteloch skrývajúcich sa za maskou humanizmu či pokroku.

 Sme si vedomí, že posilnenie kresťankých hodnôt v spoločnosti je možné dosiahnuť iba v jednote s Katolíckou Cirkvou a jej Svätým Magistériom. Preto zasväcujeme našu prácu do rúk Pána, na  slávu Krista a jeho Nevesty - svätej Katolíckej Cirkvi. Amen.[1] - Rerum novarum by Leo XIII, etc.

[2] - Humanum Genus by Leo XIII, etc.

Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900