baner
Pro Christus, Patria et Ecclesi
Layer 5
Layer 12
INTITT LEVA XIII

Share

CIELE A METÓDY ĽAVICE NA ZÍSKANIE MOCI

DÁTUM ZDROJA: 
29. Jun 2015
Politika je vždy o ideách.
Niekto by mohol azda namietať, že od pádu komunizmu ako keby slovenská politika bola len o zvrhnutí Mečiara, EU integrácii a o nižších daniach. Do veľkej miery by mal aj pravdu. Ale len na prvý pohľad.
 
 
Pre ľavicu je mestský pravičiar tzv. reakcionár. Len reaguje na to, čo sa mu podhodí a nie je schopný myslieť v širšom kontexte. Pre ľavicového intelektuála má politika okrem spomenutých vonkajších ukazovateľov aj svoje vnútorné smerovanie. Je to zákon "dejiny sú historicky determinované a smerujú ku komunizmu". Pre zasvätených má politika stále svoje ciele, len VY o ňom nemáte vedieť, lebo podľa ľavicovej teórie ste jej objektom (masou) a nie subjektom (aktérom, revolucionárom, alebo kontra-revolucionárom) píšucim a chápajúcim zmyslu dejín.  
K. Marx - "Treba azda hlbokého dôvtipu aby sme pochopili, že zmenou životných podmienok ľudí, ich spoločenských vzťahov, ich spoločenského bytia menia sa aj ich predstavy, názory a pojmy, slovom, aj ich vedomie?" - Komunistický manifest 
 
Gramsci - "Socializmus je práve to náboženstvo, ktoré zvrhne kresťanstvo.... V novom svete, Socializmus zvíťazí v prvom rade získaním si kultúry cez infiltráciu škôl, univerzít, kostolov a médií a to práve zmenou zmýšľania spoločnosti."
 
L. Trotsky - "Je možné, že sa nezaujímate o vojnu, ale vojna sa zaujíma o Vás."
Svetonázor ľavicového intelektuála

O politických cieľoch ľavice - sociálnej demokracie Vám žiaden ľavicový politik nebude hovoriť. Na billboardoch akurát uvidíte usmiateho Fica a nápis "Volte istotu a stabilitu". Na oplátku, pravicový politik o cieľoch svojej opozície zrejme tiež nepočul, keď že naozaj zvykne len reagovať. 

O čo sa teda usiluje ľavica?

Každý skutočný ľavičiar, marxista, je z princípu ateista. Verí iba v hmotu. Teda v Boha a dušu neverí, ba dokonca takú vieru pokladá za prežitok, čo treba odstrániť. Z toho potom vyplýva jeho cieľ politiky a dejín. Dejiny duchovný cieľ nemajú, len materiálny. Kristus bol blázon a žiadne nebo nás nečaká. Cieľom dejín je evolúcia a pokrok. Nakoniec všetko smeruje k nastoleniu istého vyššieho spoločenského raja na zemi. Vyššej formy usporiadania hmoty. Tento raj sa volá komunizmus. Nastolenie komunizmu je skutočným cieľom každého marxistu, alebo socialistu (socialista nie je od slova sociálny - sociálne cítiaci, ale od slova socializmus. Socializmus je, podľa Lenina, predstupňom komunizmu. Každý socialista je marxista o tento cieľ snaži. Nie o sociálne istoty, ako sa pred médiami tvária.)

Marxista neverí v dušu človeka, človek je pre neho len biologicko-chemicko-mechanický stroj. Preto zabiť človeka v mene väčšiny a pokroku nie je problém. Ba dokonca je to dobré a nevyhnutné, ak jednotlivec prekáža dosiahnutiu utilitaristického cieľu väčšiny - pokroku, historického komunizmu. Hitler aj Stalin boli marxisti, preto masové čistky neboli pre nich problém ale nutnosť. A morálka? Nič také neexistuje! Je to len kultúrny konštrukt strednej triedy. O tom, čo je dobré alebo zlé, rozhoduje potreba väčšiny a tou je smerovanie a finálne nastolenie komunizmu. Všetko, čo sa prieči tomuto cieľu, je pre marxistu "nemorálne". Katolícka viera je preto najhoršia - je v úplnom odpore marxistického svetonázoru. Raj totiž očakáva po smrti a nie tu na zemi. Ide teda o presne opozičný svetonázor ku komunizmu a preto je nebezpečný a musí byť odstránený. 

Toľko náhľad do mozgu ľavicového intelektuála, ako aj dnešného študenta sociológie UK. Tieto veci vám ľavicový intelektuál na prvé posedenie nepovie. Vie, ako by vyzeral, keby pred vami obhajoval, napríklad, masové vraždenie v mene pokroku... touto logikou sa ale bude riadiť pri každom svojom politickom rozhodovaní. Je to totiž jeho svetonázor, nutný dôsledok, ak Boha nieto.

5 CIEĽOV ĽAVICE - podľa Komunistického manifestu, K. Marx, 1848

Ok, ako ale chcú marxisti nastoliť svoj raj? Na odpovedanie tejto otázky nám poslúži biblia každého marxistu - Komunistický manifest od Karla Marxa z roku 1848. Manifest vytyčuje nasledovné cesty:

1) Odstrániť národné štáty - Marx: "Komunistom sa vyčíta, že vraj chcú odstrániť vlasť a národnosť. Robotníci nemajú vlasť. Nemožno im vziať, čo nemajú."
 
2) Odstrániť súkromné vlastníctvo - Marx: "V tomto zmysle, teória komunizmu sa dá zhrnúť do jednej vety: Odstránenie súkromného vlastníctva."
 
 
3) Odstrániť kresťanstvo - Marx: "Komunizmus odstraňuje večné pravdy a miesto toho, aby náboženstvo a morálku pretváral, odstraňuje ich, takže odporuje celému doterajšiemu dejinnému vývinu.”
 
3.2) Zaviesť štátnu indoktrináciu detí - Marx: "Vravíte, že chceme zrušiť najnežnejšie vzťahy medzi ľuďmi, keďže mienime nahradiť domácu výchovu spoločenskou. A či nie je aj vaša výchova určovaná spoločnosťou? Nie je určovaná spoločenskými vzťahmi, v ktorých vychovávate, priamym či nepriamym zasahovaním spoločnosti, zasahovaním prostredníctvom školy atď.? Komunisti nevymýšľajú vplyv spoločnosti na výchovu; menia iba ráz výchovy, vymaňujú výchovu spod vplyvu panujúcej triedy. Buržoázne povedačky o rodine a výchove, o nežnom vzťahu medzi rodičmi a deťmi sú tým odpornejšie,"
 
4) Odstrániť rodinu - Marx: "Zrušenie rodiny! Aj najkrajnejší radikáli sa pohoršujú nad týmto hanebným úmyslom komunistov. Na čom je založená terajšia buržoázna rodina? Na kapitáli, na súkromnom zisku. Úplne rozvinutá jestvuje len pre buržoáziu jej doplnkom je však vynútený bezrodinný život proletárov a verejná prostitúcia. Pravda, buržoázna rodina zanikne spolu s týmto svojím doplnkom a oboje zmizne so zánikom kapitálu."
 
5) Odstrániť hodnotu ľudského života - Marx: "Komunistická revolúcia je najradikálnejším zúčtovaním so zachovanými vlastníckymi vzťahmi; nie div, že sa v priebehu jej rozvoja najradikálnejšie zúčtuje so zachovanými ideami."
 
 
 
Marx nebol presne špecifický, ako čo dosiahnuť. Určil v podstate len hlavnú agendu. Kostru pre marxizmus. V tomto poňatí, akýkoľvek prostriedok, technika, psychologická manipulácia, akákoľvek metóda je utilitaristicky ospravedlniteľná. Účel svätí prostriedok, to je hlavná devíza marxistu. Aké teda techniky si marxisti za dve storočia vypracovali?
 

16 metód na získanie moci a postupné nastolenie komunizmu

V tabuľke na stiahnutie je prehľad politických metód a techník, ktoré v priebehu posledných storočí boli vymyslené za účelom získania politickej moci a transformácii spoločnosti, teda Vás, k obrazu nového človeka.
 
Jednotlivé politické metódy sú zobrazené vzhľadom k 5 hore uvedených cieľov ľavice. V tabuľke je vidno, ktorá z metód je na dosiahnutie ktorého komunistického cieľu vhodná.  (Napr. politika multikulturalizmu, teda vpustenie emigrantov z tretieho sveta do krajiny, je vhodná na odstránenie kresťanskej kultúry a posilnenie aparátu štátnej moci a vojska, atď...)

STIAHNI ŠTÚDIU TU:

Tieto techniky používa EÚ, SMER SD, SAS, ale aj ľavicové mimovládky, v snahe postupne meniť spoločnosť ku komunizmu.. Kľúčovým rozdielom oproti sovietskemu real-komunizmu čo sme zažili je, že neveria na rýchle čisto skokové nastolenie komunizmu. Teda odmietajú názor, ktorý hlásal a v Rusku Lenin (teda boľševici). Veria, že komunizmus treba nastoliť postupne. Ide o tzv. pomalé varenie žaby. Táto stratégia sa volá Fabiánsky socializmus, alebo Graduálny socializmus. Je to taktika, ku ktorej sa hlásili v Rusku menševici a dnes sa k nej hlási tzv. Sociálna demokracia. Teda aj SMER-SD. 

 

Ak Vás táto téma zaujíma a chcete vedieť viac, staňte sa členom Klubu 63. S Vašou pomocou budeme môcť prinášať ďalšie analýzy tohoto druhu a zároveň nám pomôžete "strhávať masku Kultúre smrti". 

> CHCEM SA ZAPOJIŤ <

Ing. Robert Mátéffy
je predseda Inštitútu Leva XIII.
AttachmentSize
MARXIZMY.pdf221.34 KB
Institute of Leo XIII (c)2010

.

The Institute of Leo XIII., P.O.Box 54, 85007, Bratislava 57, IČO:42170125,
E-mail: info@instituteofleoxiii.org
Č.ú.:
0633856183/0900